Sindikat za sve radnike medijskih djelatnosti – Sindikat grafičara i medija

Sindikat za sve radnike medijskih djelatnosti – Sindikat grafičara i medija
Sedmi kongres Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održan je u Tuheljskim Toplicama 27. rujna 2019. godine. Sedamdeset četiri zastupnika iz gotovo svih podružnica u Republici Hrvatskoj sudjelovalo je na Kongresu. Nakon usvajanja Poslovnika o radu i izbora radnih tijela Kongresa, uvodnu riječ je dao predsjednik Sindikata Darije Hanzalek, koji je najavio ciljeve Kongresa, dao kratak presjek rada Sindikata u prethodnom mandatnom razdoblju te zaželio svima uspješan rad. Potom je uslijedilo Izvješće Verifikacijske komisije, a zatim iscrpno izlaganje o Izvješću o radu Sindikata između 6. i 7. kongresa. Imajući u vidu da naš Sindikat već godinama aktivno radi na okupljanju radnika svih medijskih djelatnosti, potrebno je u tom smjeru izmijeniti temeljni akt Sindikata – njegov Statut, stoga je povedena rasprava o toj temi i najavljeno glasovanje o novom skraćenom svakodnevnom nazivu našeg Sindikata. Nakon izvješća Kandidacijske komisije, uslijedio je središnji dio Kongresa, a to je izbor organa Sindikata – Predsjedništva, Statutarne komisije, Nadzornog odbora i Predsjednika. U osnovnim smjernicama rada Sindikata u novom mandatnom razdoblju, Darije Hanzalek je dao pregled aktivnosti koje Sindikat planira poduzimati, stavljajući uvijek u fokus interese svojih članova. Posebno emotivna je bila dodjela priznanja za dugogodišnji doprinos u radu Sindikata s čime je uspješno završen 7. kongres.
Radna tijela Kongresa
Kongres je svečano otvoren instrumentalnom izvedbom himne Republike Hrvatske „Lijepa naša“, nakon čega je minutom šutnje odana počast svim preminulim članovima Sindikata u razdoblju između 6. i 7. kongresa. 
Kongres je potom jednoglasno usvojio predloženi dnevni red i Poslovnik o radu Kongresa, nakon čega je izabrano Radno predsjedništvo 7. kongresa u sastavu: Nada Poldrugač, Bruno Margitić, Ana-Marija Presečan, Zoran Kveder, Denis Huić, Davorka Regvat i Darije Hanzalek. 
U Verifikacijsku komisiju su izabrani Aleksandar Mateša, Tanja Čuček i Suzana Žaja. Za članove Kandidacijske komisije izabrani su Darka Žaja, Mirjana Gorički i Mirjana Jurčec, dok su za članove Izborne komisije izabrani Snježana Antolić, Alen Huljev, Bernarda Grabić, Nevenka Bistrović i Dragoslav Radetić. Matea Mikić je izabrana za zapisničara, a Lovorka Kučić i Tvrtko Gretić za ovjerovitelje zapisnika. 
Pozdravna riječ predsjednika Sindikata
Uvodnim izlaganjem prisutnima se obratio predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Darije Hanzalek. Najavio je ciljeve ovog Kongresa. On u izvještajnom dijelu treba izvršiti pregled i reviziju dosadašnjeg rada. Kongres će donijeti odluke o najvišim aktima Sindikata i njegovoj budućoj organizaciji. U završnom dijelu će biti zacrtane i ostale smjernice daljnjeg rada Sindikata. 
Naglasio je da su ljudi ti koji ispunjavaju mape našeg Sindikata. To su članovi Sindikata, sindikalni povjerenici i aktivisti koji su već izabrani u podružnicama, te vršitelji dužnosti u tijelima Sindikata koji će biti izabrani na ovom Kongresu.
Imajući u vidu da će se o Izvještaju o radu između 6. i 7. kongresa dati iscrpno izlaganje u nastavku Kongresa, Darije Hanzalek je samo u kratkim crtama iznio ono što je učinjeno u protekle četiri godine. 
Na završetku izlaganja kolega Hanzalek je poručio da je sindikat živi organizam, koji nikada ne staje, on ide dalje. Sindikalni rad zna biti i vrlo nezahvalan, jer su predstavnici radnika često smješteni između čekića i nakovnja, između zahtjeva poslodavca i očekivanja radnika. Uz to, koliko god truda uložili, koliko god na kraju i uspjeli, većina onog što postignemo ostavlja tek kratkotrajan otisak, poput knjige napisane na pijesku. Ali, to i jest priroda ljudskog roda. On uvijek traži bolje, više, jače. To i jest priroda sindikalnog posla. On nikad ne prestaje. Naš izazov, svakodnevni zadatak sindikata jest da uključi što veći broj ljudi koji će zajedno raditi na tome, da slika radnih odnosa, da slika radnika i rada – bude što bolja. Uz ove riječi kolega Hanzalek je na samom kraju zaželio svima uspješan 7. kongres. 
Pozdravne riječi gostiju
Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, Krešimir Sever, kratko se obratio prisutnima, poželio svima uspješan rad i pohvalio organizaciju Kongresa i Konferencije koja je održana dan prije. Dao je osvrt na aktualnu gospodarsku, političku i sindikalnu stvarnost u Hrvatskoj. Rekao je kako bi radnici i njihovi predstavnici trebali surađivati zajedno s poslodavcima, djelovati na dobrobit firme, ali često to nije tako. Poslodavci idu isključivo za profitom koji je često suprotstavljen interesima radnika. Radnici su sve slabija strana u tom kapitalističkom svijetu i trebaju dodatnu zaštitu, no vlasti sve više idu na ruke poslodavcima, što se ogleda i u posljednjoj mirovinskoj reformi kada je Vlada htjela nametnuti rad do 67. godine. Toj nepravednoj mirovinskoj reformi uspješno su se suprotstavili upravo sindikati organiziravši inicijativu „67 je previše“. Navedena inicijativa je dokaz da su sindikati u stanju napraviti vidljive promjene, te je posebno zahvalio svim članovima našeg Sindikata koji su svojim aktivizmom sudjelovali i dali doprinos uspjehu inicijative. Naglasio je nadalje potrebu da sindikati svoje uspjehe učine vidljivima javnosti i građanima, kako bi znali tko su pokretači promjena. 
Krešimir Sever je pohvalio Međunarodnu konferenciju održanu dan prije za koju je rekao da je dokaz da sindikati idu prema naprijed i da gledaju u budućnost u kojoj sindikati moraju zauzeti svoj stav i raditi na plemenitom cilju, a taj cilj uvijek treba biti čovjek odnosno radnik. Obveza sindikata je sudjelovati u promjenama i kreiranju zakona i propisa koji trebaju biti po mjeri i u svrhu radnika, a ne isključivo kapitala. Više nego ikad u fokus treba staviti organiziranje koje će u budućnosti biti sve zahtjevnije, te je stoga nužno sustavno ulaganje u obrazovanje i edukacije. 
Prisutnima se obratio i Nicola Konstantinou, voditelj grafičkog i ambalažnog sektora UNI Global Uniona. Poručio je da glas radnika mora biti vidljiv svugdje, posebno u današnjem svijetu koji je vođen interesima multinacionalnih kompanija i da takav svijet nikad nije bio okrutniji. Uloga sindikata je izrazito izazovna, a kolektivno pregovaranje je sve teže. Stoga je nužno ujediniti sve radnike i zajedno se oduprijeti rastućim izazovima. Naglasio je kako je nužna prilagodba grafičkih sindikata novim vremenima. Grafička industrija je u padu i više nije izolirana industrija. Isprepliće se sa sektorima komunikacija i medija te je nužno razvijati suradnju s tim sektorima. Pohvalio je naš Sindikat koji na tome intenzivno radi. Skrenuo je nadalje pažnju na nužnost organiziranja koje predstavlja srž svakog sindikata. Čestitao je našem Sindikatu koji sustavno radi na organiziranju te je rekao da uvijek može računati na pomoć UNI-ja u daljnjem radu. Na kraju je poručio da sindikati u 4. industrijskoj revoluciji ne mogu prihvatiti siromaštvo, nejednakosti i niske plaće, te će se nastaviti boriti za dostojan život svih radnika.
Izvještaj o radu
Uvodno izlaganje po Izvještaju o radu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske između 6. i 7. kongresa, 2015. – 2019. godine dao je Zoran Kveder, član dosadašnjeg Predsjedništva Sindikata. Cjeloviti Izvještaj je tiskan u posebnoj knjizi, s preko 200 stranica formata A4. Obrazložio je ukratko sadržaj Izvještaja koji se sastoji od 15 poglavlja, a koji su izradile Stručne službe Sindikata i potvrdilo ga Predsjedništvo Sindikata. Ovisno o razini i sadržaju aktivnosti o kojima se u njemu izvještava, sadržaj Izvještaja je sljedeći: Uvod; organiziranje; Kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori; Radno-pravna zaštita; Projekt „Dijalog i znanje napredak grade“; Obrazovanje – aktivnosti izvan Projekta; Proces otvaranja prema Sindikatu medijskih djelatnosti; Financijsko-materijalno poslovanje; Fondovi Sindikata; nekretnine; Sjednice organa sindikata; Aktivnosti podružnica; Susreti radnika u tiskarstvu, nakladništvu, komunikacijama i medijima; Sudjelovanje u radu na nacionalnoj razini; Međunarodna suradnja.
Veliki dio Izvještaja o radu predstavljen je detaljnije u 328. broju Grafičara, rujansko izdanje, te će stoga ovdje biti riječi o onim dijelovima izvještaja o kojima se nije prethodno izvještavalo. 
Izvješće o radu Predsjedništva Sindikata
Zoran Kveder je podnio Izvješće o radu Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u proteklom mandatnom razdoblju. Izabrano je u sljedećem sastavu: Dragutin Črljenec (Školska knjiga), Tonći Buljanović (Narodne novine), Siniša Đikandić (Grafički zavod Hrvatske), Davor Filipčić (Tiskara Vjesnik), Zoran Kveder (Agencija za komercijalnu djelatnost), Miroslav Horvat (Zrinski), Suzana Bošnjak (Glas Slavonije), Vesna Marasović (Slobodna Dalmacija), Slobodan Brumnić (A&R Carton Istra), Bruno Margitić (Odašiljači i veze), Nada Poldrugač (Tisak), Jolanda Vainkov Štimac (Tisak) i Darije Hanzalek u funkciji predsjednika. Za vrijeme trajanja mandatnog razdoblja neki od članova Predsjedništva su otišli u mirovinu ili su napustili svoje radno mjesto, te su umjesto njih kooptirani drugi članovi Predsjedništva iz iste podružnice iz koje je bio član koji odlazi. Miroslav Horvat je napustio Zrinski, te je umjesto njega kooptirana Nada Šarić. Umjesto Jolande Vainkov Štimac, koja je otišla u mirovinu, kooptirana je Tatjana Dretar. Zbog odlaska u mirovinu Dragutina Črljenca, umjesto njega je kooptirana Željka Sambolek Mikota iz Školske knjige. Slobodan Brumnić je napustio Istragrafiku, te je umjesto njega u Predsjedništvo kooptiran Denis Brajnović.
Predsjedništvo je u svom mandatnom razdoblju održalo 15 sjednica. Sjednice su u pravilu održavane kvartalno. Predsjedništvo je gotovo sve odluke donosilo na sjednicama, a u slučaju hitnosti, neke odluke su donesene pisanim putem, elektroničkom poštom ili telefonskim putem. Sadržajno po dnevnom redu sjednice Predsjedništva su bile bogate, a uključivale su brojne teme koje velikom većinom čine sadržaj Izvještaja o radu, te o tome posebno neću izlagati. Predsjedništvo je, dakle, raspravljalo o gotovo svim temama ovog Izvještaja, a prema potrebi donosilo i relevantne odluke.
Izvješće o sredstvima solidarnosti
Božidar Žvorc, zamjenik predsjednice Upravnog odbora sredstava solidarnosti podnio je Izvješće o sredstvima solidarnosti. U Upravni odbor u proteklom mandatu bili su imenovani Jasenka Brigljević (Narodne novine) – predsjednica, Bernarda Grabić (Glas Slavonije), Doriano Buršić (A&R Carton Istra), Danko Tresić Pavičić (DES), Milena Miščević (Bakrotisak), Božidar Žvorc (Zrinski), Svetlana Jurić (Tisak plus), Siniša Terzić (Model pakiranja) i Željka Sambolek Mikota (Školska knjiga), umjesto koje je zbog njezinog stupanja u funkciju članice Predsjedništva kasnije kooptiran Denis Huić, te Gordana Tuđman (HRT – pridruženi član). Upravni odbor redovito se sastajao dva puta godišnje i to u travnju i listopadu. Od 2015. godine odlukom Predsjedništva sredstva iz članarine raspoređuju se u Fond posmrtnine od 3%, za obrazovanje i informiranje 17%, a ostali fondovi se ne pune iz prihoda članarine, s obzirom na znatna sredstva u njima. Iz sredstava istog Fonda dodjeljuju se solidarne pomoći članovima u sindikalnim podružnicama u slučaju stečaja ili likvidacije poslodavca. U proteklom mandatnom razdoblju dodijeljena je pomoć članicama i članovima sindikalne podružnice Zrinski d.d. Čakovec radi njihovog teškog materijalnog i socijalnog stanja zbog višemjesečnih neisplata plaće. Članovima Sindikata su se u proteklom razdoblju odobravale i individualne kratkoročne pozajmice, pod propisanim uvjetima. U protekle četiri godine ukupno su odobrene 2.244 pozajmice u ukupnom iznosu od 13,336.000,00 kn. Prosječna visina pozajmice je oko 6.000,00 kn. Iz Fonda za posmrtnine isplaćuju se solidarne pomoći članovima sindikata koji se zbog teže bolesti nalaze u teškoj materijalnoj situaciji. U protekle četiri godine Sindikat grafičara je financijski pomogao ukupno 355 članova radi njihovog teškog zdravstvenog stanja za što je utrošeno ukupno 572.000,00 kn. Uz to je Sindikat u protekle četiri godine ukupno isplatio 86.000,00 kn posmrtnina za umrle članove sindikata.
Izvješće o radu Nadzornog odbora
Izvješće o radu Nadzornog odbora podnio je Dragoslav Radetić, član Nadzornog odbora Sindikata u proteklom mandatnom razdoblju. Nadzorni odbor u sastavu Petre Mirčić kao predsjednice, te Eve Majstorović, Blaženke Vuk, Dubravka Keresteša i Dragoslava Radetića kao članova, vršio je svake godine kontrolu financijsko-materijalnog poslovanja te o rezultatima svojih nalaza sastavljao pisana izvješća i dostavljao ih Predsjedništvu. U proteklom mandatnom razdoblju održano je šest sjednica Nadzornog odbora.
Nadzorom i kontrolom Nadzornog odbora obuhvaćeno je naročito: ostvarivanje financijske politike Sindikata, namjensko korištenje sredstava, obračun i raspodjela članarine, prihodi i rashodi fondova solidarnosti, prihodi i rashodi sindikalnih podružnica te primjena Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i drugih pozitivnih propisa. 
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je od 2017. g. obveznik revizorskog uvida zato što su ostvareni ukupni prihodi iz prethodne godine prešli 3 milijuna kuna. Revizori nisu uočili nezakonitosti u poslovanju u 2017., kao ni u 2018. godini. Nadzorni odbor je na svojim sjednicama i radu redovito konstatirao da nije bilo nepravilnosti u trošenju sredstava i raspolaganju imovinom Sindikata. Konstatirao je i da su prihod od članarine i drugi prihodi kao i sredstva solidarnosti korišteni racionalno i namjenski u funkciji izvršenja programa rada i aktivnosti, kao i ostvarivanja prava na materijalnu potporu članovima Sindikata. 
Izvješće Statutarne komisije
Monika Klemar, članica Statutarne komisije je podsjetila da to tijelo broji 5 članova, koji ne smiju unutar Sindikata imati nikakvih drugih funkcija. Statutarna komisija u proteklom mandatnom razdoblju je izabrana u sljedećem sastavu: Marinko Babić (Slobodna Dalmacija), Alen Dedić (Odašiljači i veze), Jelica Horvat (Lana-Karlovačka tiskara) i Jelena Krajačić (Tisak). Za predsjednika Statutarne komisije je izabran Alen Dedić. U međuvremenu je Jelena Krajačić napustila Tisak, te je umjesto nje kooptirana Monika Klemar, također iz Tiska.
Rad sindikata u proteklom razdoblju bio je sukladan statutu te nije bilo potrebe za većim angažmanom Statutarne komisije. Statutarna komisija je svoju prvu konstituirajuću sjednicu održala 18. prosinca 2015. g. na kojoj su utvrdili svoj sastav te izabrali predsjednika Statutarne komisije. Druga sjednica održana je 16. prosinca 2016. g. na kojoj je bilo riječi o prvim pripremama izmjena i dopuna Statuta Sindikata, koje kasnije slijede na ovom Kongresu. 
Pred kraj mandata Alen Dedić i Jelica Horvat napustili su svoja radna mjesta, odnosno svoje poslodavce te je bilo teško održati zajedničku sjednicu pa su stoga članovi Statutarne komisije pisanim putem bili upoznati s prijedlogom izmjena i dopuna Statuta Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, a koje izmjene i dopune je predložilo Predsjedništvo Sindikata. Na predložene i izmjene i dopune Statutarna komisija nije imala primjedbi te ih je prihvatila.
Delegati su jednoglasno prihvatili sva Izvješća o radu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u razdoblju između 6. i 7. kongresa, odnosno 2015. – 2019. godine.
Izmjene Statuta Sindikata – proces spajanja s medijskim djelatnostima
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske se još na prošlom Kongresu otvorio prema okrupnjivanju radnika svih medijskih djelatnosti, s dugoročnim ciljem stvaranja jednog snažnog zajedničkog sindikata. Prvi korak u tom procesu već je učinjen pristupanjem Sindikata radnika Odašiljača i veza. Drugi put ostvarenju tog cilja je potpisivanje Sporazuma o daljnjem jačanju suradnje između Sindikata radnika HRT-a i našeg Sindikata. Suradnja sa Sindikatom radnika HRT-a realizira se u pozitivnim smjerovima na razini kolektivnog pregovaranja, pružanja radno-pravnih savjeta, obrazovanja i solidarnih pomoći te kratkoročnih individualnih pozajmica. No, kako bi postigli daljnji rast te stvaranje većeg i jačeg sindikata, potrebno je prilagoditi organizaciju, pojedine dijelove Statuta pa i naziv. 
Bruno Margitić: „Prepoznali ozbiljnost Sindikata grafičara“. Osvrnuo se na dosadašnji rad te na zajedničke odnose sa Sindikatom grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, nakon postupka povezivanja tadašnjeg Sindikata radnika Odašiljača i veza s našim Sindikatom. Istaknuo je kako su se, za vrijeme dok su bili samostalan sindikat, suočavali s brojnim izazovima. Stoga su odlučili pristupiti Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske koji im je nudio profesionalnu pomoć Stručnih službi Sindikata. Rekao je kako bez predanih Stručnih službi i ozbiljnog sindikalnog rada nema napretka, te se pristupanje Sindikatu grafičara pokazalo kao dobra odluka. Osvrnuo se na stalnu i stručnu pomoć oko radno-pravnih pitanja, kolektivnog pregovaranja te naglasio kako su to glavne aktivnosti svakog ozbiljnog sindikata. 
Željko Lazić: „Prepoznali smo se kao dio ovog Sindikata“. Također se obratio o dosadašnjim koracima poduzetim na međusobnom povezivanju. Podsjetio je kako suradnja između Sindikata radnika HRT-a i Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske traje oko 20 godina. Naglasio je kako su se prepoznali kao dio našeg Sindikata te da aktivno rade na potpunom povezivanju ta dva sindikata. Zahvalio je Stručnim službama Sindikata na profesionalnoj pomoći u pogledu radno-pravne zaštite, kolektivnog pregovaranja, svakom vidu pružene potpore te istaknuo želju za daljnjom suradnjom. 
Pregled Izmjena i dopuna Statuta
Matea Mikić, voditeljica radno-pravne zaštite u Sindikatu dala je s pravne strane pregled Izmjena i dopuna Statuta. O tome je bilo riječi u prethodnim brojevima Grafičara te će ovdje biti dan samo kratak presjek. U prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske određuje se smjer širenja i okrupnjavanja Sindikata te će okupljati sljedeće djelatnosti: grafičku, tiskarsku, ambalažnu, nakladničku, radio-difuziju, radio i televiziju, novinarstvo, internet, komunikacije, uslužne djelatnosti. Uz zadržavanje punog naziva Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, zastupnici na Kongresu su birali novi skraćeni svakodnevni naziv između opcija „Sindikat medija“, „Sindikat grafičara i medija“, „Sindikat grafičkih i medijskih djelatnosti“ i „Sindikat medijskih djelatnosti“. 
Broj članova Predsjedništva je povećan na 15. U novu organizacijsku strukturu ugrađena su tri stupa sindikata: stup tiskarstvo, nakladništvo i ambalaža; stup mediji i komunikacije; stup usluge i povezane djelatnosti. Članovi i njihova prava se neće dijeliti po stupovima, nego se omogućuje raspravljanje u stupovima o pitanjima specifičnim za djelatnosti koje obuhvaća pojedini stup. 
Funkcija regionalnih povjerenika ne daje željene rezultate s obzirom na to da više ne odgovaraju potrebama organizacije Sindikata, te je umjesto njih predviđena mogućnost zapošljavanja organizatora čiji bi posao u najvećoj mjeri predstavljao rad na terenu, učestalu komunikaciju i sastanke sa sindikalnim povjerenicima i sl. 
Kandidacijski postupak i izbori
Darka Žaja, predsjednica Kandidacijske komisije podnijela je Izvješće te komisije. Rekla je kako je za Predsjedništvo kandidirano 18 članova, a bira ih se 14. Za Nadzorni odbor je predloženo 11 kandidata, a bira ih se 5, dok je za Statutarnu komisiju predloženo 10 kandidata, a bira ih se 5. Kongres je jednoglasno usvojio sve predložene liste kandidata za organe Sindikata.
Snježana Antolić, predsjednica Izborne komisije obrazložila je izborni postupak. Informirala je o tome da se uz sastav organa Sindikata glasuje na posebnom listiću i za novi svakodnevni skraćeni naziv Sindikata. Podsjetila je da je novim usvojenim Statutom Sindikata predviđena uspostava tri stupa Sindikata, a svaki stup ima jamčen najmanji broj članova u pojedinom organu. U Predsjedništvu stup tiskarstvo, nakladništvo i ambalaža ima jamčena tri mjesta, stup mediji i komunikacije te stup usluga po dva mjesta. U Nadzornom odboru i Statutarnoj komisiji svaki stup ima jamčeno po jedno mjesto. 
Stjepan Kolarić: „Njegujmo našu dugogodišnju tradiciju“
Dok je Izborna komisija prebrojavala glasove i pripremala Izvješće o rezultatima glasovanja, Kongres je nastavio s radom. Prisutnima se obratio bivši dugogodišnji predsjednik Sindikata Stjepan Kolarić. Pozdravio je prisutne i pohvalio rad Kongresa. Podsjetio je na dugogodišnju tradiciju našeg Sindikata koji je najstariji Sindikat na ovim prostorima, na što moramo biti ponosni. Prisjetio se početka 90-ih godina kada su u novom društvenom uređenju radnici ponovno učlanjivani u sindikat u što je uloženo mnogo truda i rada svih sindikalnih aktivista, a koji rezultati su i danas prisutni. Složio se s razvojem Sindikata prema radnicima zaposlenima u sektoru medija, komunikacija i IT tehnologija, no naglasio je važnost grafičkog i nakladničkog sektora, koji čine početak djelovanja našeg Sindikata, zaželio uspješan rad Sindikatu i izabranim tijelima u idućem razdoblju.