Sindikati mogu pomoći u učenju i stjecanju novih vještina

Sindikati mogu pomoći u učenju i stjecanju novih vještina

Sindikalno učenje podrazumijeva sve načine na koje sindikat podupire učenje svojih članova i ostalih uključenih u svijet rada i društvo. Ono pokriva razne oblike učenja i cijeli rang različitih načina koji mogu biti uključeni u učenje.

Važnost učenja za radnike, sindikate, poslodavce i državu

Premda smatramo kako ljudi ne vole učiti i učenje povezuju isključivo sa školom i cjelodnevnim sjedenjem u klupama, istraživanje sindikata provedeno u Velikoj Britaniji daje drugačije rezultate. Postavljeno je pitanje što radnici smatraju da im je najvažnije u njihovom radnom odnosu. Većina je na prvo mjesto stavila pravednu plaću, a na drugo mjesto je većina članova stavila stjecanje novih znanja i vještina.

Većina poslodavaca također podupire stjecanje novih vještina za svoje radnike i smatra da sindikati mogu imati veliku ulogu u tome te su spremni radnicima dati slobodne plaćene dane za obrazovanje.

Za dolar uloženog u učenje vraća se 9

Koliko je obrazovanje radnika važno za državu, pokazuje istraživanje kojim je potvrđeno da svaki dolar utrošen u podupiranje obrazovanja, državnoj ekonomiji vraća 9.15$ nazad. Isto istraživanje pokazuje da za svaki 1$ utrošenog u obrazovanje radnika, poslodavcu se vraća 3.40$ te ima motiviranije i obrazovanije radnike. U Velikoj Britaniji država je od 2012. do 2015. godine osigurala 14 milijuna funti za razne edukacije i obrazovanje 350.000 radnika koje su organizirali sindikati. Procjenjuje se da korist koju je država imala od toga ulaganja iznosi više od 900 milijuna funti.

Obrazovanje radnika donosi beneficije i za sindikate. Podupiranjem obrazovanja i sudjelovanjem u njemu, povećat će se i članstvo u sindikatu te će samim time sindikat jačati i imati bolji pregovarački položaj te se na taj način lakše izboriti i za ostala prava radnika koja su sadržana u kolektivnim ugovorima

Što sindikati mogu naučiti

Prije samog organiziranja edukacija i tečaja sindikati moraju saznati koje su stvarne potrebe radnika. Neki radnici još, nažalost, ne znaju osnovne vještine, kao što su pisanje i čitanje. Tek nakon toga mogu se organizirati tečajevi informatičke pismenosti. Prilikom uvođenja novih strojeva i tehnike rada, i poslodavci i sindikati bi trebali radnicima pomoći u svladavanju toga. Vrlo je važno i učenje u području zaštite na radu te je vrlo bitno odazvati se seminarima i edukacijama iz toga područja. U vremenima smo rastuće digitalizacije i svijet rada se bitno mijenja. Sindikati su ti koji moraju pratiti navedene promjene i pomoći radnicima da im se prilagode i primjenjuju ih na svojim radnim mjestima. Ne smije se zaboraviti važnost učenja i za starije osobe, koje više nisu u svijetu rada.

U mnogim europskim državama (VB, Njemačka, Francuska…) organizirani su tzv. ULR ili predstavnici sindikata koji sudjeluju u obrazovanju radnika. U VB oni dobivaju znatnu novčanu potporu od države. Način njihova rada je potpisivanje ugovora o obrazovanju s poslodavcima u kojem je dogovoreno područje obrazovanja, financiranje, a poslodavci se uglavnom obvezuju dati veći broj slobodnih plaćenih dana radnicima u svrhu pohađanja tečajeva. Također imaju bitnu ulogu u stvaranju obrazovnog sustava u školama i na fakultetima.

U Hrvatskoj takav način sindikalne aktivnosti još nije dovoljno razvijen, no ipak je u porastu. Seminari za sindikalne povjerenike i aktiviste se redovito održavaju, a i ostale radionice, posebno u području zaštite na radu. Problem je uglavnom način financiranja tih aktivnosti. Treba što više početi iskorištavati fondove Europske unije, jer Hrvatska koristi samo oko 1% raspoloživih sredstava.