Sindikati na HRT-u iznijeli prijedloge poslodavcu za izmjene Kolektivnog ugovora

Sindikati na HRT-u iznijeli prijedloge poslodavcu za izmjene Kolektivnog ugovora

Dana 6. listopada 2022. godine nastavljeni su pregovori između pregovaračkog odbora poslodavca i pregovaračkog odbora sindikata na Hrvatskoj radioteleviziji, na kojem je pregovarački odbor sindikata iznio poslodavcu prijedloge za izmjene važećeg Kolektivnog ugovora.

Sindikalna strana predlaže da se u važećem Kolektivnom ugovoru ugovori božićnica u iznosu od 2.000,00 kn, dar djetetu u iznosu od 1.000,00 kn te da se povisi iznos naknade za topli obrok sa 5000,00 kn godišnje na 6.000,00 godišnje, uz obvezu poslodavca da radnicima do kraja godine isplati razliku od 1.000,00 kn, dok bi se od sljedeće godine toli obrok isplaćivao u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

Kako bi se radnicima pomoglo da lakše prebrode razdoblje visoke inflacije, sindikati predlažu da se kolektivnim ugovorom poslodavac obaveže radnicima uz plaću isplatiti dodatak za podmirenje troškova povećane inflacije u iznosu od najmanje 7.500,00 kn godišnje, koji bi se isplaćivali u mjesečnim obrocima od najmanje 1/12 navedenog iznosa. Navedeni dodatak na plaću zamijenio bi dodatak na plaću koji se isplaćivao kao neoporeziva nagrada za radne rezultate, te time više ne bi bio vezan uz radne rezultate radnika, već kao nadoknada za povećanu inflaciju koja realno smanjuje kupovnu moć radnika.

Sljedeći sastanak će se održati 13. listopada 2022. godine na kojem će se poslodavac očitovati o iznijetim prijedlozima sindikalne strane.