Sindikati na HRT-u izvijestili radnike o ponudi poslodavca

Sindikati na HRT-u izvijestili radnike o ponudi poslodavca

Nakon što je na zadnjem sastanku, održanom 20. ožujka 2023. godine glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb izvijestio reprezentativne sindikate da poslodavac ostaje kod svoje ponude za povećanje plaća od 4%, iako je ranije bilo najavljeno 8%, uz ukidanje dodataka na plaću za dvokratni rad, rad subotom i popodnevni rad, svi sindikati HRT-a su dana 22. ožujka 2023. godine održali sastanak sa radnicima HRT-a, na kojem su radnike informirali o dosadašnjem tijeku pregovora te o iznijetoj ponudi poslodavca.

Sindikati su radnike upoznali sa posljedicama (ne)prihvaćanja ponude poslodavca, te aktivnostima koje sindikatima stoje na raspolaganju kako bi se, u ime radnika, izborili za što kvalitetnije uvjete rada radnika HRT-a.

Radnici su na skupu izrazili nezadovoljstvo ponudom poslodavca, a sindikati su najavili, ukoliko je iznijeta ponuda poslodavca i njegova konačna ponuda, izjašnjavanje radnika o iznijetoj ponudi poslodavca. O ishodu izjašnjavanja, ovisit će odluka sindikata hoće li ili ne potpisati novi kolektivni ugovor.