Slobodna Dalmacija – Print, Split – Novi kolektivni ugovor

Slobodna Dalmacija – Print, Split – Novi kolektivni ugovor

Nakon preuzimanja tiskare, uspostava nove organizacije rada, obnove i nabavke strojeva te imenovanja direktora uspostavljeni su odnosi između sindikata i poslodavca vezani na reguliranje prava i obveza radnika i poslodavca onako kako je to bilo prije preuzimanja tiskare. Naime, radni odnosi i sve vezano uz njih bilo je do 31. ožujka 2015. godine regulirano kolektivnim ugovorom potpisanim na razini društva SD Print. U prijedlogu teksta kolektivnog ugovora koji se bazira na tekstu dosadašnjeg kolektivnog ugovora razlika je u nekoliko članaka o kojima će pregovarački odbori pregovarati. Morat će se uskladiti oko iznosa plaće, postotka dodataka na plaću te visini plaće kada je radnik na čekanju. Nadamo se dogovoru i potpisu kolektivnog ugovora.