Slobodna Dalmacija Print, Split – Pregovori još traju

Slobodna Dalmacija Print, Split – Pregovori još traju


Nakon provedenog referenduma i nekoliko sastanaka pregovarača pregovori su se pomakli sa mrtve točke. Određeni pomaci su učinjeni, ali je još ostalo neriješeno pitanje visine plaće, minuli rad i rokovi jubilarnih nagrada. Iako imamo otvorenu mogućnost štrajka i pritiska na poslodavca, argumentirano pregovaramo i pokušavamo dogovoriti sve odredbe kolektivnog ugovora.

Iako mi iskustvo govori da su pregovori koje vodi odvjetnik – zastupnik poslodavca teški i naporni, jer nema direktnog kontakta s poslodavcem ili vlasnikom pa se u određenim trenucima ne zna što i kako dalje, nadamo se da će se pregovori uspješno završiti.