Slobodna Dalmacija Print, Split – Proveden referendum

Slobodna Dalmacija Print, Split – Proveden referendum

Prošlo je već godinu dana od dogovora oko odredaba kolektivnog ugovora Slobodna Dalmacija – Print. Međutim onda se pojavljuje novi vlasnik i sve što se radilo oko kolektivnog ugovora staje, a dosadašnja prava se smanjuju.  Međutim Sindikat smatra da društvo sa svim mjerama koje je poslodavac  poduzeo i koje je planirao poduzeti posluje pozitivno i da može podmirivati dosadašnji nivo prava. Osim toga kod pregovora niti jedno pravo koje je postojalo u dosada važećem kolektivnom ugovoru nije podignuto naprotiv nekoliko ih je smanjeno. 

Zbog svih događanja u zadnju godinu dana kolektivni ugovor se mora potpisati zbog zaštite i očuvanja dosadašnji prava pa i kroz  provođenje industrijske akcije zaključak je zaposlenih. Shodno tome 15. i 16. svibnja  provodi se referendum kao dio postupka za najavu i provođenje štrajka. Na referendum  je pristupilo 31 član sindikata i svi su se izjasnili za provođenje industrijske akcije uključujući i štrajk. Ostali zaposlenici su također glasali, da bi se vidjelo ukupno raspoloženje u društvu i svi su se izjasnili za provođenje akcija.