Slobodna Dalmacija Print, Split – Radnici žele kolektivni ugovor

Slobodna Dalmacija Print, Split – Radnici žele kolektivni ugovor

Od dogovora oko odredaba kolektivnog ugovora Slobodna Dalmacija – Print prošlo je već godinu dana. Pregovarači su sve definirali, a načinjen je i čistopis teksta kolektivnog ugovora. Nakon toga direktor nam daje pregled situacije u društvu, ali i ponovno postavlja upitnike na neke teme iz kolektivnog ugovora koje smo riješili i dogovorili, te traži određeno vrijeme za prilagodbu društva na novog „vlasnika“, nove odnose, novu organizaciju, nove strojeve. Međutim što se zbiva? Direktor sa novim vlasnikom nekoliko puta mijenja organizaciju, opise poslova, dva puta donose novi Pravilnik o radu, a sve sa ciljem smanjenja prava koja su radnici imali do sada. Način rada ostaje isti samo se mijenjaju papiri i smanjuju prava; od plaće, minulog rada, godišnjeg odmora, jubilarnih nagrada itd.

Sindikat smatra da društvo sa svim mjerama, koje je poslodavac  poduzeo i koje je planirao poduzeti posluje pozitivno, te da može podmirivati donedavni nivo prava. Osim toga kod pregovora niti jedno pravo koje je postojalo u dosada važećem kolektivnom ugovoru nije bilo podignuto. 

Zbog svih događanja u zadnju godinu dana kolektivni ugovor se treba potpisati zbog zaštite i očuvanja dosadašnjih prava, ako treba i kroz provođenje industrijske akcije.