Smjernice o radu od kuće za poslodavce i zaposlenike

Smjernice o radu od kuće za poslodavce i zaposlenike

Rad od kuće neovisno  o tome da li bio trajan ili povremen podrazumijeva, procjenu rizika te poduzimanje mjera prevencije i zaštite kako bi se spriječio nastanak  ozljeda i profesionalnih bolesti.

Brojni su primjeri drugih zemalja kako to praktično učiniti, propisima, smjernicama, uputama, edukacijom. Kao potpora poslodavcima i radnicima u prilagodbi i učinkovitoj provedbi mjera, proaktivno djeluju nacionalne organizacije, instituti, zavodi i slične organizacije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

U svijetu rada koji se stalno mijenja, promicanje zdravlja i sigurnosti sadašnje i buduće radne snage ključno je za osiguranje zdravijeg, duljeg i produktivnijeg radnog vijeka. Kako bi se osigurala kvaliteta rada i zapošljavanja u Europi, potreban je dobro koordiniran pristup istraživanju sigurnosti i zdravlja na radu koji je iznad regionalnih i nacionalnih granica. Države kojima su u središnjem fokusu navedeni ciljevi nastoje koordinirati i surađivati ​​na europskim istraživačkim i razvojnim naporima u području sigurnosti i zdravlja na radu. Slijedom toga, uspostavljena je mreža koja se sastoji od 14 instituta za sigurnost i zdravlje na radu (OSH), od kojih svi igraju ključnu ulogu na nacionalnim razinama svojim  vladama/tijelima te sustavima zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezgoda. Hrvatska je bila na tom tragu, organizacijski i programski putem djelovanja ukinutog Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Ovom prilikom navesti ćemo primjer Irske, zemlje koja nam je bliska po  stanovništvu, i sve većem broju radništva koje odlazi na rad u tu državu.

Irska Uprava za zdravlje i sigurnost (HSA) ima sveukupnu odgovornost za upravljanje i provođenje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Irskoj više od 2 milijuna radnika (zaposlenih i samozaposlenih), provođenjem zakona o zdravlju i sigurnosti na radu , promicanjem prevencije nesreća i pružanjem informacija i savjeta u svim sektorima, uključujući maloprodaju, zdravstvo, proizvodnju, ribolov, zabavu, rudarstvo, građevinarstvo, poljoprivredu i prehrambene usluge.

HSA je i vodeće nacionalno nadležno tijelo za niz propisa o kemikalijama uključujući Uredbu REACH (registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje kemikalija) i Direktiva Seveso II. Njena  je odgovornost u ovom području zaštititi zdravlje ljudi (šire javnosti, potrošača i radnika) i okoliša, povećati konkurentnost i inovativnost te osigurati slobodno kretanje kemikalija na tržištu EU. Zadaća je i nadležnost HSA zaštititi 4,5 milijuna građana od nesigurnih proizvoda i predmeta te omogućiti međunarodno kretanje i trgovinu robom proizvedenom u Irskoj. HSA nadzire  usklađenost sa zakonima na radnom mjestu te Nacionalni centar za informacije i savjete poslodavcima, zaposlenicima i samozaposlenim osobama  o svim aspektima zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu.

HSA također promiče obrazovanje, obuku i istraživanje u području zdravlja i sigurnosti. U okviru širokog raspona  aktivnosti HSA  djeluje na: Promicanje dobrih standarda zdravlja i sigurnosti na radu; Inspekciju svih mjesta rada i praćenje poštivanja zakona o zdravlju i sigurnosti; Istragu teških nesreća, uzroka lošeg zdravlja i pritužbi; Poduzimanje i sponzoriranje istraživanja o zdravlju i sigurnosti na radu; Izradu i objavljivanje kodeksa prakse, smjernica i informativnih dokumenata; Pružanje informacijskih usluga; te izrada novih zakona i standarda o zdravlju i sigurnosti na radu.

Ovom prilikom korisno je uputiti na praktičan  vodič koji  omogućava  poslodavcima i zaposlenicima da razumiju zahtjeve kada se rad obavlja  od kuće. Pored korisnih smjernica  Dodatak 1: Procjena rizika rada kod kuće/popis za provjeru uključen je kako bi pomogao poslodavcima i njihovim zaposlenicima da provedu sigurnosnu procjenu radnog okruženja kod kuće, kao i online obrazac sadržan u dokumentu sa smjernicama ili dostupan kao zasebna datoteka (Dostupno na:https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Latest_Publications/guidance_on_working_from_home_for_employers_and_employees.92208.shortcut.html)

Primjeri drugih zemalja pokazuju kako je moguće i potrebno djelovati na razvijanje i promicanje kulture prevencije nesreća na radu i profesionalnih bolesti, ostvarujući  misiju na  tri glavne osi: identificirati, analizirati, širiti i promovirati, putem četiri komplementarna načina djelovanja; Studije i istraživanja; Pružanje pomoći; Treninge te Informiranje. Edukacije su fleksibilne i  provode  se „ licem u lice“, zatim,  on line, samostalnim učenjem i kombinirano , kako bi pristup osposobljavanju za sigurnost i zdravlje na radu, bio pristupačan  što široj populaciji, od najmlađih do najstarijih. I tako se u drugim razvijenim zemljama  radi već duže razdoblje za  dobrobit zaposlenika i tvrtki, a time  i razvoj nacionalnih gospodarstava. Nema razloga da i Hrvatska  ne slijedi te pozitivne primjere.

Pored toga, korisne su i publikacije EU agencije za zdravlje i sigurnost na radu ( EU-OSHA) o  radu na daljinu. Iz njih se može naučiti o primjerima dobre prakse u području sigurnosti i zdravlja na radu koje su primijenila poduzeća u Europi kako bi za vrijeme pandemije pružila potporu radnicima na daljinu. Osim toga vrijedno je informirati se o  učinkovitom pristupu upravljanju radom na daljinu u EU-u nakon pandemije bolesti COVID-19 uz pregled načina na koji je bio uređen rad na daljinu na razini EU-a i nacionalnoj razini prije pandemije. Nadalje, možemo saznati više o zakonodavstvu, radnim odnosima i uvjetima rada, problemima sa sigurnošću i zdravljem na radu te o ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Više informacija na https://osha.europa.eu/hr/highlights/keeping-teleworkers-safe-and-healthy-policies-regulations-and-prevention-reports

Budući su život, zdravlje, sigurnost na radu i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog nacionalnog interesa, obveza je svih dionika ulagati napore za sigurna i zdrava radna mjesta.

Vitomir Begović