Sporazum sa Sindikatom radnika HRT-a – Naše otvaranje prema medijskim djelatnostima

Sporazum sa Sindikatom radnika HRT-a – Naše otvaranje prema medijskim djelatnostima
Prema smjernicama drugog sporazuma od 8. srpnja 2016. godine nastavljeni su daljnji razgovori sa Sindikatom radnika HRT-a u postupku otvaranja našeg Sindikata prema svim medijskim djelatnostima, a s ciljem da se konkretni zajednički dogovor realizira do rujna 2019. godine. 
Podsjetimo, anticipirajući razvoj i povezanost svih informacijskih medija te brzu transformaciju grafičko-nakladničke djelatnosti, prije oko četiri godine započet je proces razvoja našeg i drugih bliskih sindikata prema jedinstvenom sindikatu koji će zastupati interese svih radnika zaposlenih u djelatnostima vezanim uz sve oblike medija kao nositelja informacija i ostvarivanja komunikacija. Ovakva težnja prilagodbi i našeg Sindikata, čiji smjer je potvrđen odlukama posljednjeg kongresa i predsjedništva, je pozitivan put prema snažnijem sindikatu koji će na dobrobit svih članova moći odgovarati izazovima novog vremena. Prvi korak već je u potpunosti učinjen s kolegama iz Odašiljača i veza još 2015. godine, a oni danas čine jednu od najuspješnijih i najuzornijih podružnica našeg Sindikata. 
Što se tiče Sindikata radnika HRT-a, oni su sporazumom iz 2016. godine već stekli članska prava u našem sindikatu uz zadržavanje izvornog članstva, a što podrazumijeva gotovo sva prava koja imaju i ostali članovi našeg Sindikata (uz pojedine iznimke), te primjerene obveze. Ovime se podrazumijeva radno-pravna zaštita, kolektivno pregovaranje, edukacija sindikalnih aktivista, informiranje, uključujući i distribuciju lista Grafičar, individualne pozajmice, solidarne pomoći i sl. S druge strane, Sindikat radnika HRT-a bio je obvezan izdvajati i preusmjeravati našem Sindikatu primjereni dio mjesečne članarine. U konačnici preostaje potpisati završni Sporazum prema kojem će članovi Sindikata radnika HRT-a postati članovi našeg Sindikata potvrđujući naše otvaranje u Sindikat grafičkih i medijskih djelatnosti, a pri čemu bi nova podružnica nastavila samostalno djelovati u okviru ovog Sindikata, dok se dosadašnja materijalna prava i eventualne obveze samih Sindikata kao pravnih subjekata ne prenose.