Središnji odbor NHS – U fokusu pregovori o Zakonu o radu

Središnji odbor NHS – U fokusu pregovori o Zakonu o radu

Središnji odbor Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) održao je svoju 79. sjednicu 22. prosinca 2021. u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.

Svake godine Središnji odbor prima detaljni kalendarski Izvještaj o radu i aktivnostima NHS-a, a tako je bilo i na ovoj sjednici. S obzirom na opsežnost Izvještaja o njemu se generalno raspravljalo i prihvaćen je u cijelosti.

Središnji odbor je nadalje razmatrao rezultate poslovanja NHS-a u 2021. godini te prijedlog financijskog plana za 2022. Financijsko poslovanje NHS-a i dalje je stabilno, blago iznad pozitivne granice te se u idućoj godini i dalje predviđa poslovanje na granici pozitivnog, a što je i primjereno neprofitnoj organizaciji.

Najviše pažnje usmjereno je na raspravu oko izmjena Zakona o radu, koja je slijedila nakon opsežnog uvoda kojeg je pružio predsjednik NHS-a Krešimir Sever.

Sindikati, a svakako NHS, imaju aktivnu ulogu u pregovorima te se bez lažne skromnosti može reći da smo najbolje pripremljena strana. No, zahtjevi daljnje fleksibilizacije koji dolaze od strane poslodavaca, ali i iz prijedloga Zakona od strane resornog Ministarstva, predstavljaju dugoročnu opasnost za prava i sigurnost naših radnika. Istina je, treba se prilagođavati aktualnim vremenima, ali netipični oblici rada, koji se predlažu uvesti u Zakon, miješanjem s ostalim normama kako to kod nas obično biva, mogli bi lako postati pravilo. Stoga, nema mjesta opuštanju i pretjeranom optimizmu.

Primjena kolektivnih ugovora

Uz rad na određeno vrijeme, rad na izdvojenom mjestu rada odnosno od kuće, radno vrijeme i njegovih ozbiljnih iznimaka koje se predlažu, definiranje plaća i drugih instituta koji su predmet pregovora, rasprava je pokazala da vezano uz rješenja pitanja primjene kolektivnih ugovora sindikati imaju različite stavove.

Svi su sindikati složni da u primjeni kolektivnih ugovora treba napraviti razgraničenje između članova i nečlanova sindikata, tako da se temeljna radna prava primjenjuju na sve, a da se ostala prava odnosno nadogradnja prvenstveno primjenjuje na članove sindikata. No, različiti su stavovi oko potencijalnih rješenja, pa tako i vezano uz moguću naknadu za primjenu svih prava iz kolektivnog ugovora i na nečlanove. Ako takvo bilo rješenje, i na ovoj sjednici pokazalo se da većina sindikata smatra da bi ta naknada ili barem njezin dio trebala biti u domeni sindikata potpisnika kolektivnog ugovora, upravo za razvoj daljnjeg rada i kolektivnog pregovaranja. Takvo rješenje izgleda neće biti moguće, nego bi naknada bila usmjerena u radničku komoru ili sličnu instituciju, koju valja tek osnovati. Čini se da je onda većini sindikata prihvatljivije da mogu za svoje članove ugovarati neka dodatna prava ili ih ugovarati u nešto višoj razini, no tu bi se pak mogao pojaviti problem u prihvaćanju takve prakse od strane poslodavaca.

Tripartitni pregovori oko Zakona o radu nastavljaju se i u 2022. godini, u pravilu svakoga petka.