Srpanj/kolovoz 2019. – Ususret 7. kongresu

Srpanj/kolovoz 2019. – Ususret 7. kongresu
Pred nama je Sedmi kongres Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, koji se održava 27. rujna 2019. godine. Sedmi u našoj novijoj povijesti, a gledamo li isti tempo u svojoj višestoljetnoj tradiciji, prošli bismo ih već trideset i osam. Kad smo na prošlom kongresu 2015. godine govorili o novom četverogodišnjem mandatnom razdoblju, tada nam se ova 2019. činila daleko, gotovo nedostižna. Kako živimo sve brže, tako i život našeg Sindikata sve brže teče, pa je ovo razdoblje, usuđujemo se reći, proletjelo. Mnogo toga se zbilo i teško je sumirati četiri godine na više od stotinu stranica koliko će ih imati Izvještaj o radu Sindikata, a kamoli u nekoliko riječi. 
Dobri rezultati organiziranja
Organiziranje, organiziranje i ponovno organiziranje. Broj članova sindikata ima negativan trend u većini Europe, a toga nije pošteđena ni Hrvatska. Predugo se čekalo i živjelo na platformama prethodnih vremena. Da bi se nadoknadio broj izgubljenih radnih mjesta, prirodan odljev članova u mirovinu, potrebno je konstantno uključivati nove članove u Sindikat. U protekle četiri godine upravo je organiziranje – učlanjivanje radnika u Sindikat, bila jedna od aktivnosti u našem fokusu. Izrađena je nova baza podataka, iskaznice, pristupnice, održani su seminari, radionice, te uspostavljen sustav praćenja i priznanja rada povjerenika i aktivista. Rezultat je već vidljiv. U posljednje tri godine od kada pratimo ove podatke, konkretno od 1. lipnja 2016. godine u Sindikat smo učlanili više od 500 novih članova, što je 20% u odnosu na njihov ukupan broj. To je, usuđujemo se reći, i zaustavilo dosadašnji negativan trend. Na nama je da nastavimo sve do porasta našeg članstva. To se već događa u nekoliko podružnica, nadamo se da će i njihov broj rasti. 
Pojačano obrazovanje predstavnika radnika
Važnost svih predstavnika radnika te njihovo obrazovanje i osposobljavanje su iznimni. Projekt Dijalog i znanje napredak grade, koji Sindikat provodi od proljeća 2018. do jeseni 2019. godine omogućio nam je da obrazovanje predstavnika radnika podignemo na još višu razinu i da ubacimo u još veću brzinu. Kroz seminare, radionice, priručnike i završnu konferenciju, više od stotinu sindikalnih povjerenika, članova radničkih vijeća, predstavnika radnika za zaštitu na radu prošlo je teoretsku i praktičnu edukaciju iz područja radnih odnosa, zaštite na radu s posebnim naglaskom na važnost uspješne komunikacije i učenje komunikacijskih vještina. 
Zadržani kolektivni ugovori
Kolektivno pregovaranje je naša temeljna zadaća. Pokrivenost našeg članstva kolektivnim ugovorima i dalje je visoka. U proteklom razdoblju broj kolektivnih ugovora ostaje na istoj razini. Štoviše, protekle četiri godine sklopljen je jedan novi kolektivni ugovor, a dva su obnovljena nakon višegodišnjeg prekida. Sklapanje Kolektivnog ugovora djelatnosti nije ostvareno u ovom mandatu te i dalje ostaje naš dugoročni cilj.
Pravna zaštita članova
Besplatna radno-pravna zaštita zadržala je sve dosadašnje elemente; od brzo dostupne informacije i posredovanja kod poslodavca do individualnog zastupanja članova na sudu. Uz to, koriste se alternativne mogućnosti, prijave inspektoratu, industrijske akcije, mirenja, pa i stečajevi. U proteklom razdoblju još je izraženiji pad sudskih sporova, a razloge nalazimo u manjoj zainteresiranosti radnika za parničenjem s poslodavcem, posebice u slučaju otkaza, ali i većem broju situacija kada radnik i poslodavac dijalogom dođu do dogovora. 
Stabilno poslovanje
Financijsko-materijalno poslovanje Sindikata je stabilno i prema važećim propisima. U tome smo među najuzornijima s visokom razinom transparentnosti i potpunom uslugom vođenja materijalno-financijskog poslovanja od stručnih službi. Unatoč općim negativnim trendovima, pad prihoda od članarina znatno je usporen. Individualne pozajmice sindikata našim članovima omogućuju brzo i povoljno doći do novčanih sredstava te značajan broj članova i dalje koristi ovu mogućnost. Solidarne pomoći članovima dijele sindikalne podružnice, ali i Sindikat preko Upravnog odbora sredstava solidarnosti. 
Novo pročelje našeg Doma
Skrbili smo i o našim nekretninama. Iako se, nažalost, za neometano vlasništvo vlastite nekretnine i dalje moramo boriti s ovom državom, Dom Sindikata grafičara u Zagrebu nakon trideset godina zasjao je u novom ruhu. Napokon, nakon dogovora sa suvlasnicima, izrade projektne dokumentacije, odobrenja sufinanciranja od Grada Zagreba, devetomjesečni radovi na vanjskom i unutarnjem pročelju cijele zgrade završeni su u proljeće 2018. godine i naša ljepotica iz 1938. ponovno zrači starim sjajem. Doslovce sjaji, jer ovlašteni restauratori, koji su određivali paletu njezinih boja, kao izvorne boje detektirali su vrlo živu zelenu i žutu, izazvavši i nemale polemike. Kako bilo, u susjedstvu oronulih staro-zagrebačkih zgrada, naša je pravo osvježenje. 
Obnovljena tradicija Susreta
Nakon dvogodišnjeg prekida, 2016. godine uspjeli smo obnoviti tradiciju Sportskih grafičkih igara SGI – danas Susreta radnika u tiskarstvu, komunikacijama, nakladništvu i medijima. Nakon 2016. i 2017. godine u Malom Lošinju, dvije godine zaredom Susrete smo održali u Zatonu, a ove 2019. smo obilježili mali jubilej, 40. susrete. Sportske discipline i sadržaji se upotpunjuju i nadograđuju, a gotovo četiri stotine radnika koji i dalje sudjeluju na Susretima daju vjeru u nastavak tradicije. 
Stupanje u NHS
Iz solidarnosti, kao temeljnog principa našeg rada, smatramo da treba pridonositi i jačanju ukupnog sindikalnog pokreta. Kako je i naznačeno na prošlom Kongresu, naš Sindikat je u proljeće 2016. godine stupio u reprezentativnu sindikalnu središnjicu – Nezavisne hrvatske sindikate. U krugu te obitelji ravnopravno smo se uključili u aktivnosti koje naša središnjica provodi. Posebice možemo istaknuti sudjelovanje u uspjehu nedavne Inicijative „67 je previše“, kada je u svibnju ove godine 30-ak naših predstavnika sudjelovalo u akciji prikupljanja 748.624 potpisa građana protiv nepravedne mirovinske reforme. 
Aktivno članstvo u UNI-ju
Na međunarodnoj razini naš Sindikat ostao je aktivan kroz članstvo u UNI Global Unionu, ne samo članstvom već i aktivnim radom u tijelima grafičkog sektora, sudjelovanjem na sastancima, konferencijama, kongresu, te jačajući neposredne kontakte i suradnju. 
Otvaranje medijskim djelatnostima
Proces i predanost otvaranju našeg Sindikata i njegovog povezivanja s bliskim sindikatima te težnji stvaranja većeg i jačeg sindikata za sve radnike medijskih djelatnosti, potvrđeno je u proteklom razdoblju. Dovršeno je potpuno spajanje s kolegama iz Odašiljača i veza te je ovo danas jedna od naših najjačih i najuzornijih podružnica. Proces povezivanja s kolegama iz HRT-a u punom je tijeku i treba biti dovršen istekom ovog razdoblja. Ovu prekretnicu za daljnji rad Sindikata valja pozdraviti kao platformu našeg daljnjeg cjelovitog rada, okupljajući sve radnike koji i danas međusobno surađuju i isprepliću se u medijskim djelatnostima. 
Hvala svima!
Ljudi su naša najveća vrijednost! Bez kvalitetnih ljudi nema ni kvalitetnog sindikata. Stoga hvala svima! Svima koji su proteklih četiri godine svoj rad utkali u ovaj Sindikat. Hvala sindikalnim povjerenicima i ostalim predstavnicima radnika, predstavnicima u organima Sindikata, Stručnoj službi Sindikata te svim članovima koji su podržavali naše aktivnosti.