Stanje zdravlja u EU – Boljom zaštitom i prevencijom do duljeg i zdravijeg život

Stanje zdravlja u EU – Boljom zaštitom i prevencijom do duljeg i zdravijeg život
Krajem studenoga objavljeno je zajedničko izvješće Europske komisije i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) Ukratko o zdravlju: Europa za 2018. Izvješće se temelji na usporednim analizama zdravlja građana EU i zdravstvenih sustava u 28 država članica te otkriva da je stalan porast očekivanog životnog vijeka sporiji te da i dalje postoje velike razlike među zemljama i unutar zemalja, pri čemu su u najnepovoljnijem položaju niskoobrazovane osobe. Od 2011. godine rast očekivanog životnog vijeka primjetno je sporiji. Usto, i dalje postoje velike razlike u očekivanom životnom vijeku, ne samo prema spolu, nego i prema socioekonomskom statusu. Primjerice, u EU 30-godišnji niskoobrazovani muškarci mogu očekivati da će, u prosjeku, živjeti oko osam godina kraće od muškaraca sa sveučilišnom diplomom.
Mnogo se života može spasiti aktivnijim promicanjem zdravog života i suzbijanjem rizičnih faktora kao što su duhan ili nedovoljna tjelesna aktivnost. Svake se godine u EU prerano izgubi više od 1,2 milijuna ljudi.
U izvješću se nadalje poziva na poboljšavanje duševnog zdravlja i prevenciju duševnih smetnji, koje uz socijalne posljedice, stvaraju i troškove procijenjene na razini EU na više od 4% BDP-a. U Europi je 2015. od posljedica duševnih bolesti umrlo više od 84.000 ljudi. Procjenjuje se da ukupni troškovi povezani s duševnim smetnjama svake godine iznose više od 600 milijardi eura.
Izvješće poziva i na suzbijanje rizičnih faktora kao što su duhan, alkohol i pretilost, smanjivanje prerane smrtnosti, osiguravanje univerzalnog pristupa skrbi te povećanje stabilnosti zdravstvenih sustava. Gotovo 40% adolescenata navelo je da su se u prethodnom mjesecu barem jedanput opili. Premda su mjere za kontrolu alkohola pridonijele smanjenju ukupne konzumacije alkohola u nekoliko zemalja EU, prekomjerna konzumacija alkohola među adolescentima i odraslima ostaje velik problem javnog zdravstva.
Nedovoljna zdravstvena zaštita peterostruko je vjerojatnija među kućanstvima s niskim prihodima nego među onima s visokim prihodima.