Stavovi i hodogram vezano uz Odluku o uvođenju posebne mjere obveznog testiranja na COVID u državne tvrtke

Stavovi i hodogram vezano uz Odluku o uvođenju posebne mjere obveznog testiranja na COVID u državne tvrtke

Nastavno na Odluku o uvođenju posebne mjere obveznog testiranja na COVID19 radnika zaposlenih u tvrtkama i ustanovama, čiji je osnivač ili većinski vlasnik Republika Hrvatska odnosno lokalna i regionalna samouprava, donesenu 12. studenoga 2021. (NN 121/2021) a koja stupa na snagu 16. studenoga 2021., te nejasnoće, upite i sporne situacije koje provođenje ove odluke posebice u početnim koracima može izazvati kod nemalog broja radnika, pokušati ćemo dati sažete STAVOVE Sindikata grafičara i medija i svojevrstan HODOGRAM kako postupiti u ovoj situaciji.

 

STAVOVI SINDIKATA GRAFIČARA I MEDIJA VEZANO UZ CIJEPLJENJE I TESTIRANJE:

 1. COVID19 i cijepljenje protiv te bolesti složeno je zdravstveno i znanstveno pitanje o kojem Sindikati kao udruge radnika nisu ovlašteni zauzimati stavove. Ovo tim više što i članovi sindikata po tom pitanju imaju različite osobne stavove.
 2. Jasan stav o COVID19 i obveznosti cijepljenja treba donijeti znanstvena zajednica i na temelju istog o obveznom cijepljenju treba odlučiti izabrana javna vlast.
 3. Sadašnje stanje vezano uz epidemiološke mjere nedorečeno je i nedovoljno predvidljivo.
 4. No, POZIVAMO NA OPREZ! Svaki radnik mora imati na umu da neposjedovanje COVID putovnice ili negativnog testa odnosno nekog drugog dokumenta, na radnom mjestu nosi povećani rizik za ostvarenje radnih prava, trpljenje sankcija, pa možda čak i opstojnost radnog odnosa.
  • Pravna struka s područja radnog prava nije složna, ali treba imati na umu kako su sve glasniji stavovi da poslodavci mogu izricati sankcije prema radnicima koji ne ispunjavaju uvjete prema epidemiološkim mjerama.
  • Moguć je i razvoj događaja da s vremenom poslodavci neće podnositi trošak testiranja protiv COVID-a.
 5. Sindikat će svojim članovima biti na raspolaganju za radno-pravnu zaštitu, no ishod postupka se ne može nikako jamčiti! Posebice ne u trenutnoj situaciji.
 6. Bez obzira na osobne stavove članova, Sindikat neće otvoreno zastupati stavove prema cijepljenju, niti za niti protiv, nego će se držati okvira radnih odnosa u cjelokupnoj situaciji.   

 

HODOGRAM ZA POVJERENIKE I RADNIKE

I. PROVJERITI S POSLODAVCEM SPADA LI U PODRUČJE PRIMJENE ODLUKE.

II. PROVJERITI hoće li POSLODAVAC ORGANIZIRATI testiranje za radnike.

 1. Ako HOĆEPOZVATI POSLODAVCA DA DADE RADNICIMA JASNE UPUTE.
  • Postupanjem protivno Odluci i uputama poslodavca može nastati RIZIK za radnikov radno-pravni status.
  • Nikoga se ne nagovara ni na što! Odluka je na samim radnicima, koji imaju različite osobne stavove, ali trebaju biti svjesni situacije s pozicije radnog prava.
  • Radnike niti ne odgovaramo od testiranja ili cijepljenja. Sindikat nije zauzeo stav prema cijepljenju, pa svakako ni negativan.
  • Eventualno bolovanje radnika, godišnji odmor, slobodni dani i sl., samo će kratkoročno odgoditi rješenje.
  • Upozoriti ako poslodavac postupa protivno Odluci.

 III. Ako poslodavac NE ORGANIZIRA testiranje, ali će zahtijevati potvrde: 

 1. TRAŽITI DA POSLODAVAC DADE JASNU UPUTU RADNICIMA ŠTO OČEKUJE OD NJIH I KADA.
  • RAZJASNITI KADA ĆE POSLODAVAC TOČNO PROVJERAVATI TESTOVE – KOJI DAN, VRIJEME, MJESTO I TKO? (Možda može dati neki rok da radnici donesu prve testove).
  • Postupanjem protivno Odluci i uputama poslodavca može nastati RIZIK za radnikov radno-pravni status.
  • Nikoga se ne nagovara ni na što! Odluka je na samim radnicima, koji imaju različite osobne stavove, ali trebaju biti svjesni situacije s pozicije radnog prava.
  • Radnike niti ne odgovaramo od testiranja ili cijepljenja. Sindikat nije zauzeo stav prema cijepljenju, pa svakako ni negativan.
  • Eventualno bolovanje radnika, godišnji odmor, slobodni dani i sl., samo će kratkoročno odgoditi rješenje.
  • Upozoriti ako poslodavac postupa protivno Odluci.
 2. Ako radnici ne znaju gdje se testirati i poslodavac ih ne uputi u nastavku je link s POPISIMA MJESTA, ustanova i laboratorija, s kojih se priznaje brzi antigenski test (već smo primili informacije da neki subjekti s liste odgovaraju da ne vrše testiranja, ali broj navedenih je velik). Ova lista se osvježuje na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/popis-zdravstvenih-ustanova-i-laboratorija-covid-testiranja-4352/4352
 3. Radnici trebaju uzeti i ČUVATI RAČUNE od svake pretrage – trebati će im za refundaciju.
 4. Računi će vjerojatno trebati glasiti NA POSLODAVCA – R1, pa trebaju sadržavati i poslodavčev OIB, a kod navođenja usluge treba stajati da se radi o testiranju radnika – IME I PREZIME i dr.
 5. Provjeriti s poslodavcem na koji način i u kojoj proceduri će REFUNDIRATI radnicima troškove. 
  • Ako će biti potrebno složiti ćemo Predložak zahtjeva za refundaciju > Javiti je li potrebno.

IV. RADNICI NEKA PROVJERE JESU LI SE DUŽNI TESTIRATI.

Posjeduju li radnici COVID putovnicu ili neku drugu potvrdu?Pogledati posebno u točku VII. Odluke kao i detalje vezano uz preboljenje COVID-a pa i sam kontakt s bolesnikom.

 

Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova