Stopa nezaposlenosti 8,6%

Stopa nezaposlenosti 8,6%
Prema posljednjim podacima DZS-a, u srpnju je stopa registrirane nezaposlenosti zabilježila daljnji pad i time se našla na povijesno najnižoj razini, te iznosi 8,6 posto, za razliku od lipnja kada je iznosila 8,8 posto. 
Pad potaknut sezonskim kretanjima
Premda ohrabruje podatak o nastavku pada stope registrirane nezaposlenosti, on je prije svega potaknut sezonskim kretanjima, koja su snažnija i dugotrajnija zbog produžene turističke sezone. Ipak, pad nezaposlenosti ne slijedi isto povećanje zaposlenosti, a trajni strukturni problemi hrvatskog gospodarstva poput neusklađenosti ponude i potražnje za radnom snagom te niskom razinom zaposlenosti ostaju i dalje duboko ukorijenjeni i snažan uteg napretku domaćeg gospodarstva. 
Istodobno, broj zaposlenih u Hrvatskoj je krajem srpnja bio nešto manji od 1,45 milijuna, što je 1,1 posto više nego u lipnju.
Najveći dio radnika je bio zaposlen u pravnim osobama. Na godišnjoj razini najveći pad broja zaposlenih zabilježen je u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom. S druge strane, najviše je porastao broj zaposlenih u građevinarstvu, u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, te u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima.