Stroj, Zagreb – Umjesto korak naprijed, dva natrag

Stroj, Zagreb – Umjesto korak naprijed, dva natrag

Stečajni postupak nad Strojem d.o.o., otvoren je još 22. ožujka 2006. godine prema prijedlogu deset radnika koji su krajem 2004. godine prestali primati plaću, pa su zastupani od Sindikata, ovrhama blokirali račun društva za više od 500 tisuća kuna. Direktor društva Vlado Petković prijavljen je prekršajno i kazneno, a po prijedlogu radnika otvoren je stečaj.

U prvi viši isplatni red priznata su potraživanja radnika u iznosu oko 571 tisuća kuna, a u opći viši isplatni red radnicima je priznato još 330 tisuća kuna. Sveukupna priznata potraživanja iznose 2,046.270,00 kuna. U međuvremenu imenovan je novi stečajni upravitelj, Nikola Klaić. Radnici su kao vjerovnici polagali najviše nade u prodaju dijela zgrade u vlasništvu društva od tisuću metara kvadratnih metara u centru Zagreba, a koju je trebalo etažirati i upisati u zemljišne knjige. Dio radnika gajio je i nade da će, uz potraživanja s osnove radnog odnosa, biti obeštećeni i za vlasničke udjele koje su imali kao mali dioničari. Do danas u ovom stečaju nisu dobili ništa!

Nikako do prodaje nekretnine

Dugo nije bilo kompletnih informacija o tijeku stečajnog postupka, posebice o upisu i prodaji najvrjednije nekretnine, za koju su postojale određene teškoće kod upisa u zemljišne knjige i etažiranja zbog nesuglasnosti nekih suvlasnika. Stečajni upravitelj je u siječnju 2009. godine došao do spisa i dokumentacije za upis u zemljišne knjige i očekivalo se da će taj postupak krenuti normalnim tijekom. No, protekle su dvije godine, bez informacija o ostvarenom napretku.

Oznaka državne tajne

Na ročištu održanom 7. ožujka 2012. godine, stečaj je došao do nove prepreke u postupku sređivanja vlasničkih odnosa i prodaje, s obzirom na informaciju da su nekretnine stečajnog dužnika na popisu objekata od značaja za Republiku Hrvatsku, a što je vjerojatno zaostatak iz vremena Domovinskog rata, kada je Stroj u djelatnosti servisa alata i strojeva mogao imati određene doticaje s Hrvatskom vojskom. S tim naravno društvo koje, nije šest godina poslovalo nema više nikakve veze. Stoga je tada zadužen stečajni upravitelj da od nadležnih tijela zatraži brisanje ukidanje oznake Državne tajne i interesa ili drugih oznaka nad dužnikom.

S obzirom na ponovno nije bilo povratnih informacija, na insistiranje dijela vjerovnika i našeg sindikata, posebna sjednica skupštine vjerovnika održana je 13. ožujka 2013.g. Pomaka nije bilo, pa je odlučeno da uz dosadašnje preduge postupke sređivanja zemljišnoknjižnog stanja, stečajni upravitelj po ovlaštenim sudskim vještacima izvrši procjenu tržišne vrijednosti nekretnina stečajnog dužnika i to prema sadašnjem nesređenom zemljišnoknjižnom stanju, kako bi se što prije moglo pristupiti prodaji nekretnine.

Sad i upis Republike Hrvatske?

Dana 27. veljače 2014.g., nakon upornog insistiranja dijela vjerovnika, održana je posljednja posebna sjednica Skupštine vjerovnika, na kojoj je stečajni upravitelj izvijestio da mu do današnjeg dana Vlada Republike Hrvatske, niti njena ministarstva, nisu dostavila odluku o brisanju objekata stečajnog dužnika s popisa objekata od važnosti za obranu zemlje, pa se isti i dalje tako vodi.

Kako na svakoj idućoj sjednici vjerovnici saznaju neku nepovoljnu vijest, tako su ovaj puta su izviješteni da je i zaprimljen zahtjev radi utvrđivanja prava vlasništva Republike Hrvatske na nekretninama, primjenom čl. 77 Zakona o naknadi imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine na predmetnim nekretninama, a sve poslije postupka u kojem su neke privatne osobe odbijene u postupku povrata nekretnina. Detaljnije informacije nisu primljene, pa po ovome čini se ispada da se sad i Republika Hrvatska želi upisati na cijelu ili dio nekretnine dužnika. Kao vrhunac ročišta, došla je i smatramo pretjerana reakcija stečajne sutkinje, koja je komentar jednog od vjerovnika da se ako nastavi stečaj ovako može tražiti i izuzeće nje i stečajnog upravitelja, odmah prihvatila i protumačila kao da je zatraženo njezino izuzeće, pa se sada postupak nastavlja i pod tim opterećenjem.

Do iduće godine?

Jedini pomak jest to što je učinjena procjena nekretnine prema njezinoj sadašnjoj izvanknjižnoj vrijednosti u iznosu 7,66 milijuna kuna, odnosno 1 milijun Eura, što je uz izviješće stečajnog upravitelja prihvaćeno. Stečajni upravitelj je zadužen da objavi oglas u sredstvima javnog priopćavanja kojim poziva potencijalne kupce na iskazivanje interesa i stavljanje inicijalnih ponuda za kupnju nekretnina stečajnog dužnika prema sadašnjem zemljišno-knjižnom stanju, kojih je isti u posjedu i korištenju.

Ovaj stečajni postupak traje već osam godina. Nakon insistiranja radnika, ročišta se održe jednom godišnje. Kako nema pomaka naprijed, to sve više nalikuje na prigodu da se bivši radnici sastanu, porazgovaraju i ožive neke uspomene, a ne na stečaj. Bilo bi smiješno, da nije žalosno.