Stroj, Zagreb – Završen stečajni postupak

Stroj, Zagreb – Završen stečajni postupak

Posebna sjednica Skupštine vjerovnika nad dužnikom Stroj d.o.o. u stečaju održala se 15. ožujka 2016. godine.

Stečajni upravitelj je iznio dosadašnji tijek stečajnog postupka te je rekao da je stanje zemljišnoknjižnih upisa prava vlasništva nekretnina u zemljišnim knjigama i dalje neizmijenjeno tako da se one i dalje vode kao općenarodna imovina.

S obzirom na to da su sve pokretnine stečajnog dužnika unovčene, a sadašnje zemljišnoknjižno stanje nekretnina stečajnog dužnika u dogledno vrijeme neće omogućiti njihovo unovčenje kao jedinog preostalog predmeta stečajne mase te slijedom navedenog ne samo namirenje stečajnih vjerovnika, već namirenje te pokriće kako dospjelih, tako i predvidivih budućih troškova stečajnog postupka, te je stoga stečajni vjerovnik predložio stečajnom sucu da nakon pribavljenog mišljenja Skupštine vjerovnika i vjerovnika stečajne mase stečajnog dužnika donese rješenje o obustavi i zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

Sporne nekretnine stečajnog dužnika čitavo vrijeme terete i veliki režijski troškovi koji za sada iznose godišnje 80.073,36 kn. Obustavom i zaključenjem stečajnog postupka ti bi troškovi gotovo u cijelosti otpali te bi prestali opterećivati stečajnu masu stečajnog dužnika, a postupak bi se mogao naknadno nastaviti unovčenjem istih nekretnina i očekivanim namirenjem stečajnih vjerovnika diobom.

Do sada nepodmireni troškovi stečajnog postupka iznose 329.064,82 kn, te je vidljivo da prema sadašnjem stanju stečajne mase ona nije dostatna niti za pokriće troškova stečajnog postupka.