Stupio na snagu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama

Stupio na snagu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama
Dana 21. srpnja 2018. godine stupio je na snagu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama koji je objavljen u Narodnim novinama br. 62/18. S obzirom na to da u Republici Hrvatskoj veliki problem predstavlja prezaduženost fizičkih osoba koje su pod mjerama ovrhe koja se provodi na novčanim sredstvima duže vrijeme pa čak i više godina, te se osobe susreću s teškoćama u svakodnevnom životu s obzirom na to da su njihova primanja blokirana zbog dugovanja prema raznim vjerovnicima.
325.254 blokiranih 
Broj blokiranih građana na dan 31. ožujka 2018. godine je 325.254 s ukupnim dugom koji iznosi 43,37 milijardi kuna. Prema podacima FINA-e oko 58% dužnika duguje male iznose duga, koji se uglavnom odnose na tekuću potrošnju i potrošačke usluge (više od 30% za telekomunikacijske usluge i HRT), te iako čine najveći broj dužnika, njihov ukupan dug iznosi samo 4% od ukupnog iznosa duga.
Cilj deblokada računa građana
Svrha i cilj predloženog Zakona, kao jednokratne mjere pomoći je rješavanje problema većeg broja građana s blokiranim računima, odnosno otvaranje mogućnosti za deblokadu njihovih računa. Time se građanima olakšava situacija u kojoj su se našli zbog blokade računa, potiče potrošnja i gospodarski rast.
Zakonom se uređuju uvjeti, način i postupak otpisa dospjelih dugova fizičkih osoba za koje se provodi ovrha na novčanim sredstvima, pri čemu se u obzir uzimaju i kamate i drugi pripadajući troškovi koje fizičke osobe imaju u vezi s tim dugovanjima. Otpis se neće provoditi za dugovanja koja se odnose na tražbine s osnove privremenog uzdržavanja djece, novčane kazne izrečene u postupku pred sudom ili nadležnim tijelom, te obveze koje se odnose na tražbine prijašnjih dužnikovih radnika iz radnog odnosa.
Zakonom se ujedno pruža mogućnost reprograma ostatka dospjelog poreznog duga obuhvaćenog ovrhom na novčanim sredstvima poreznog duga, na način i pod uvjetima kako je to propisano Zakonom.
Dospjeli dug dužnika čine glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, za koji se na dan 31. prosinca 2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu i koja se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona još uvijek provodi.
Kako bi se olakšalo poslovanje i donošenje odluke o otpisu vjerovnicima koji su obveznici poreza na dobit, iznos otpisanog duga do 10.000,00 kuna smatra se porezno priznatim rashodom, a obveznicima poreza na dohodak iznos otpisanog duga do 10.000,00 kuna se ne uključuje u oporezive primitke. Fizičkim osobama – dužnicima kojima se izvrši otpis dospjelog duga, iznos otpisa neće se smatrati oporezivim primitkom.