Sudska praksa – Destimulacija

Sudska praksa – Destimulacija

Mnogi poslodavci imaju svojim aktima propisanu stimulaciju na plaću, kao iznos koji se dodatno isplaćuje radniku koji je na temelju objektivnih kriterija bio iznadprosječno uspješan. Postavlja se pitanje mogućnosti destimulacije!?

Destimulacija je naravno suprotna stimulaciji, a to je da se radniku koji loše radi, odnosno koji radi ispod prosjeka isplati plaća niža za određeni postotak koji bi poslodavac utvrdio Pravilnikom o radu.

Ovakav način “kažnjavanja” radnika sud je ocijenio neprihvatljivim, pa tako imamo i sudsku prasku – Županijski sud u Varaždinu, (Gž. 133/07-2 od 26.IV.2007. g): “Ustega na plaći mora biti utemeljena na zakonskoj osnovi ili na dispoziciji radnika, s time da umanjenje plaće zbog tzv. destimulacije, ne predstavlja zakonsku osnovu na temelju koje bi poslodavac bio ovlašten vršiti ustegu na plaći radnika.”

Dakle, bez obzira na to što poslodavac propisuje mogućnost destimulacije u Pravilniku o radu i bez obzira na to što donosi i propisuje objektivne kriterije za destimulaciju takvo umanjenje plaće je protuzakonito.