Sudski raskid ugovora o radu

Sudski raskid ugovora o radu

Ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na zahtjev radnika odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete. U slučaju da sud raskine radni odnos, radnik ima pravo na iznos naknade štete u rasponu od najmanje tri, a najviše osam propisanih ili ugovorenih mjesečnih plaća toga radnika, ovisno o trajanju radnoga odnosa, starosti te obvezama uzdržavanja koje terete radnika. Pri izračunu iznosa naknade štete mjerodavna je radnikova propisana ili ugovorena mjesečna plaća.

Pretpostavke za sudski raskid su: 1) utvrđenje nedopuštenosti otkaza, 2) da je postavljen zahtjev za sudskim raskidom te 3) da je radnik izjavio da mu nije prihvatljivo nastaviti radni odnos kod poslodavca. Ako poslodavac traži sudski raskid, potrebno je uz njegov zahtjev i utvrđenje da je otkaz nedopušten, utvrditi postoje li okolnosti koje opravdano ukazuju da nastavak radnog odnosa, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa nije moguć. U oba slučaja navedene pretpostavke moraju se ispuniti kumulativno.

Poslodavac i radnik mogu zahtjev za prestanak ugovora o radu podnijeti do zaključenja glavne rasprave pred sudom prvog stupnja.