Suzbiti siromaštvo među zaposlenima

Suzbiti siromaštvo među zaposlenima

Početkom veljače ove godine Europski parlament je usvojio rezoluciju o smanjivanju razlika i suzbijanju siromaštva među zaposlenima u kojoj traži uvođenje minimalne plaće, jednakost uvjeta rada za sve uključujući i digitalne nomade te uklanjanje razlika u plaćama između spolova. Europski zastupnici, naime, smatraju da načelo da zaposlenjem nestaje i siromaštvo, ne vrijedi u sektorima s niskim primanjima niti za one radnike koji rade u nesigurnim i netipičnim radnim uvjetima te su zatražili uvođenje minimalne plaće i jednake uvjete rada za sve.

Europarlamentarci smatraju da EU treba osigurati da propisane minimalne plaće uvijek trebaju biti iznad praga siromaštva, te da poslodavci ne bi trebali od minimalne plaće odbijati troškove nužne za izvršavanje rada, kao što su smještaj, obavezna odjeća, alati, osobna zaštita i druga oprema. Uvjeti rada trebali bi biti jednaki za sve pa tako i za one koji rade putem digitalnih platformi, stoga su zastupnici kao važan element suzbijanja „siromaštva unatoč zaposlenju“ naveli zakonodavni okvir o minimalnim uvjetima rada za sve radnike, koji je trenutno u zakonodavnom postupku u institucijama EU. Naime, podaci Eurostata pokazuju da je u 2018. 9,4% europskih radnika bilo izloženo tom riziku jer se niske plaće nisu povećavale istom stopom kao i druge vrste plaća u mnogim državama članicama, što dovodi do nejednakosti u dohotku i smanjuje sposobnost ljudi s niskim dohotkom da se nose s financijskim poteškoćama. U ovakvoj situaciji nađu se ljudi koji rade više od polovice godine, a njihov godišnji raspoloživi dohodak manji je od 60% srednje vrijednosti nacionalnog dohotka kućanstva nakon socijalnih transfera.