Teoretski, poslodavci mogu radnicima isplatiti preko 34 tisuće kuna godišnje neoporezivo

Teoretski, poslodavci mogu radnicima isplatiti preko 34 tisuće kuna godišnje neoporezivo
Ako se zbroji nekoliko neoporezivih isplata koje poslodavac može godišnje isplatiti svom zaposleniku, dobije se iznos od 34.700 kuna. 
Neoporezivi primici koje poslodavac može isplatiti su:
– osobni odbitak povećan je na 4000 kuna (s 3800 kuna), što znači da se do tog iznosa ne plaća porez
– prigodne nagrade tijekom godine po osobi mogu biti 3000 kuna, u što ulaze božićnice, regresi i uskrsnice. Ovo je povećanje od 500 kuna.
– dar djetetu koje je do kraja tekuće godine navršilo 15 godina starosti – 600 kuna, a dar u naravi – 600 kuna.
– nagrada za radne rezultate neoporezivo godišnje može biti do 5000 kuna.
– potpora za novorođenče, a to je do 28 dana starosti, može biti do 10.000 kuna.
– premija dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja do 2500 kuna godišnje.
– uplata dobrovoljne mirovinske štednje – do 6000 kuna godišnje.
– troškovi prehrane radnika za vrijeme radnog odnosa (paušalno) – do 5000 kuna.
– podmirivanje stvarno nastalih troškova prehrane prema vjerodostojnoj dokumentaciji do 12.000 kuna.
– troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga za odmor radnika – do 2500 kuna.
– neoporeziv iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu umjesto 170 kuna iznosi 200 kuna, a pola dnevnice umjesto 85 kuna iznosi 100 kuna.
– troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa na temelju vjerodostojne dokumentacije bez obzira jesu li smještaj oni ugovorili ili je radnik sam pronašao svoj podstanarski stan.
– naknada troškova redovnih programa vrtića za djecu zaposlenika na temelju vjerodostojne dokumentacije, do visine stvarnog troška. Nema vrijednosnog limita, nego se nadoknađuje stvarni trošak iz vrtića koji posluju uz odobrenje nadležnog ministarstva.