Tisak – Članovi su nam najvažniji

Tisak – Članovi su nam najvažniji
Siječanj smo iskoristili za sastanke u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Organiziran je sastanak s prodavačima u Zagrebu, Velikoj Gorici i Sisku.
Važno nam je da članstvo kontinuirano upućujemo u njihova prava kao članova sindikata i u prava radnika iz Kolektivnog ugovora. Za naše članove izradili smo letak, koji dijelimo na sastancima, a iz kojeg je vidljivo koliko nam je važan Kolektivni ugovor te da konkretna prava radnika ne proizlaze iz Zakona o radu, nego da je Kolektivni ugovor rezultat pregovora sindikata i poslodavca. 
Na svim sastancima predajemo izvještaj o radu podružnice u 2017. godini te smo se osvrnuli na aktivnosti koje nas čekaju u 2018. godini. Uputili smo članove da će se ove godine održati redovni izbori u Sindikatu te da ćemo prema planu na izvještajno-izbornim skupštinama birati povjerenike i glavnog povjerenika. Osim redovnih izbora u Sindikatu, ove godine ćemo imati i izbore za Radničko vijeće. Ostale aktivnosti sindikata će uveliko ovisiti o događanjima koji prethode u našoj kompaniji, a članove smo izvijestili o saznanjima koja imamo o posljednjim događanjima.
Nakon radnog dijela sastanka, slijedi neobavezno druženje, na kojem i dalje izmjenjujemo razmišljanja i iskustva. U mirovinu smo otpratili i našu dugogodišnju članicu Dragicu Šustić. 
Tanja Čuček nova povjerenica za Zagreb
Povjereništvo je do novog izbornog ciklusa kooptiralo novu povjerenicu za Zagreb. Nova sindikalna povjerenica je Tanja Čuček, koja je svoju dužnost preuzela 1. veljače 2018. Tanja je zaposlena na Prodajnim mjestima Zagreb kao prodavač posljednjih 10 godina te će nam biti od velike pomoći oko problematike koja najviše muči naše prodavače.
TISAK – Novi jamac roll up kredita
Sve je više Agrokorovih tvrtki od kojih će se kreditori roll upa prioritetno naplatiti u slučaju stečaja njihovim nekretninama ili žigovima. Početkom rujna 2017. tvrtke Ledo, Jamnica, Zvijezda, Belje i PIK Vinkovci dale su svoje nekretnine u zalog za milijardu eura vrijedan kredit. Kasnije su u zalog stavljeni i žigovi kompanija Leda, Jamnice i Belja.
Tisak se 7. 2. 2018. pridružio krugu jamaca za kredit potpisan u lipnju, dakle sedam mjeseci nakon ugovora. Odluku o pristupanju predmetnom Ugovoru, Uprava je sukladno internim korporativnim pravilima upravljanja donijela uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Najveći dio sredstava iz kredita po Ugovoru o najstarijem kreditu upotrijebit će se za plaćanje dugova dobavljačima nastalih prije otvaranja postupka Izvanredne uprave.
Sastanak s Upravom
Na inicijativu Sindikata Grafičara održan je sastanak s Upravom Tiska. Smatrali smo nužnim održati sastanak s ovlaštenim osobama poslodavca te dobiti sliku o budućoj poziciji Tiska i poziciji njegovih radnika te kao predstavnici radnika iznijeti stavove o ključnim pitanjima.
Tisak je i dalje u fazi nagodbe s vjerovnicima te Uprava očekuje da će do cjelokupne nagodbe doći, što za Tisak znači mogućnost nastavka poslovanja. Očekuje se da će se u tim postupcima stvoriti nova tvrtka koja će nastaviti dosadašnje poslovanje Tiska.
Kao predstavnici radnika nedvojbeno smo istaknuli da je u svim procesima imperativ da se u novu tvrtku prenose sva stečena prava radnika, njihova razina i kontinuitet. Uprava je potvrdila da se slaže s takvim principima te očekuje da će biti ostvareni.
Naglasili smo važnost i pozvali na održavanje Skupova radnika, koje saziva Radničko vijeće, posebice u aktualnoj situaciji, tako da radnici budu neposredno informirani od predstavnika poslodavca i dobiju odgovore na svoja pitanja. 
Prema riječima Uprave, otežani poslovni odnosi s Gradom Zagrebom i dalje su najveća prijetnja za poslovanje Tiska. Budući da je Grad Zagreb iznimno važan za poslovanje Tiska kroz cijelu godinu, pozvali smo Upravu da se maksimalno angažira tražeći rješenje normalizacije odnosa s Gradom Zagrebom.
Kao Sindikat grafičara ukazali smo poslodavcu da će pri pregovorima o Dodatku kolektivnog ugovora trebati težiti povećanju razine prava jer radnike treba motivirati za daljnji rad i vratiti im povjerenje u kompaniju. Uprava je svjesna niske razine prava radnika, ali je konstatirala da će mogućnosti biti ograničene. 
Na našu stalnu inicijativu za pretvaranjem ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovore na neodređeno vrijeme, poslodavac je izvijestio da će ovih dana pretvoriti stotinjak ugovora na određeno u ugovore na neodređeno vrijeme. Ovaj pozitivan smjer treba nastaviti. 
Ukazali smo na konkretna pitanja i probleme koje ističu radnici individualno, preko povjerenika i na sastancima podružnica, te se njihovom detaljnom razmatranju s poslodavcem pristupa već sljedećih dana:

Pravilna isplata troškova prijevoza na posao i s posla – u svim poslovnicama

Troškovi prijevoza kada se organizira edukacija prodavača

Nemogućnost faktičnog korištenja godišnjeg odmora 

Ugovori na određeno vrijeme – daljnje pretvaranje u ugovore na neodređeno vrijeme 

Radnici koji godinama rade na dodacima osnovnim ugovorima

Prijenos velike količine novca bez osiguranja, dostupnost trezora, uvjeti rada…