Tisak – Dodatak KU s istom razinom prava

Tisak – Dodatak KU s istom razinom prava
Kolektivni ugovor Tisak d.d. vrijedi do srpnja 2020. godine. Za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora posebno se sklapaju dodaci, a svaki put na razdoblje od jedne godine. Dodatak Kolektivnom ugovoru je akt kojim se ugovaraju novčani iznosi plaće i ostala materijalna prava radnika.
Početkom lipnja na inicijativu Sindikata grafičara Upravi Tiska poslan je poziv na pregovore za sklapanje, odnosno produženje Dodatka Kolektivnom ugovoru Tiska, jer je on prestao važiti s 30. 6. 2017. Imajući u vidu trenutačnu poslovnu situaciju u kompaniji, ali i važnost da se Dodatak ugovoru realizira za naredno razdoblje, prijedlog s naše strane bio je da se Dodatak produži s dosadašnjim pravima. Predstavljajući situaciju u kompaniji, predsjednik uprave Danko Duhović, naglasio je da se nalazimo u teškoj situaciji, ali da je Uprava unatoč tome spremna potpisati Dodatak Kolektivnom ugovoru u nepromijenjenom obliku. 
Dodatak Kolektivnom ugovoru potpisan je za naredno razdoblje od godinu dana te vrijedi do 30. 6. 2018.
Podsjećam da se Dodatkom Kolektivnom ugovoru uređuje: najniža osnovna plaća (2.400 bruto); dodatak na plaću zbog otežanih uvjeta rada; visina regresa; visina božićnice; visina uskrsnice; poklon djeci radnika; otpremnina za odlazak u mirovinu; visina potpore djeci umrlih radnika; stimulativni dio plaće.
Regres 1.500,00 kuna
Samim dogovorom oko potpisivanja Dodatka ugovora, krenulo se i u realizaciju isplate regresa u visini od 1.500 kn neto. Unatoč prijedlogu sindikata da se regres isplati u novčanom iznosu, dobili smo na potpis Sporazum o isplati regresa preko Multi plus kartice s pravom korištenja u maloprodajnim objektima trgovačkog društva Konzum. Uplaćeni iznos naši radnici mogu iskoristiti najkasnije do 30. 9. 2017. godine.