Tisak – Jubilarne nagrade preko MPC-kartice neprihvatljive

Tisak – Jubilarne nagrade preko MPC-kartice neprihvatljive

Uz prvotno negativno očitovanje o prijedlogu poslodavca da se jubilarne nagrade radnicima Tiska isplaćuju pretežito preko MPC kartice, 23. svibnja 2016. godine održana je i sjednica sindikalnog povjereništva podružnice Tisak, na kojoj je detaljno razmatrano i raspravljeno predmetno pitanje. Stav Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikalne podružnice Tisak, prema navedenoj inicijativi ostao je negativan, o čemu je obaviješten poslodavac. 

 S dužnom pozornošću uzeti su u obzir argumenti poslodavca – interes da se u okviru grupe Agrokor u što većoj mjeri poveća budući promet na MPC kartici kako bi se podržao njezin daljnji razvoj, kao i nastojanje da se unutar cijelog koncerna Agrokor pojedina usklađenja provode na sve članice.

No, unatoč tome nisu se mogli zanemariti razlozi koji, smatra se, ne idu u prilog toj inicijativi:

• Pretežit broj radnika Tiska ima niske plaće. U takvim okolnostima ostala primanja, kao što su i individualne jubilarne nagrade, preuzimaju funkciju dopune plaće, čime mnogi pokrivaju redovne ili planirane životne troškove.

• U razgovoru sindikalnih povjerenika s radnicima o najavljenoj mjeri prva reakcija radnika bila je ljutnja, a potom razočaranje! Radnicima Tiska godinama se povećavaju zahtjevi i odgovornosti posla, a razina materijalnih prava im ne raste, mnogima je i pala. Umorni su od negativnih demotivirajućih trendova. 

• Radnici Tiska svakako zaslužuju svoje jubilarne nagrade, s obzirom na to da su upravo oni krajem 90-ih godina obranili, sačuvali od propasti i održali Tisak kakav je danas. 

• Izviješteni smo da je Sindikat novine potpisao predmetni sporazum. To je njegova stvar, no naši su povjerenici od svih radnika primili negativne stavove prema predmetnoj izmjeni.

• Program MPC kartice se već za druga prava primjenjuje u znatnoj mjeri te svakako valja obratiti pažnju da takav način ne prelazi primjerene granice jer dolazi do kontraefekta i odbojnosti prema njemu. 

• Smatramo da Tisak i njegovi radnici, svojom pozicijom i prirodom posla, pridonose poboljšanju poslovne pozicije u okviru koncerna Agrokor, a posebice likvidnosti. Sam Tisak nema prepreka isplatiti sva prava radnicima u novcu, s obzirom na to da svakodnevno posluje s velikim količinama gotovine.

• Ujednačavanje prava u okviru koncerna Agrokor nije u potpunosti dosljedno. Radnici Tiska imaju manja materijalna prava od mnogih kolega u drugim tvrtkama koncerna. Stoga je teško prihvatiti argument ujednačavanja u okviru koncerna Agrokor kada se govori o smanjenju nekog prava, a da se isto ujednačavanje ne vrši kako bi se povećala prava radnika Tiska.

Imajući u vidu interes koncerna Agrokor da se dodatno poveća promet na MPC kartici, predloženo je da Tisak za ovu i iduće godine svojim radnicima isplaćuje i dar naravi od 400,00 kuna, koji upravo odgovara takvom načinu isplate. 

Na kraju je istaknuta predanost Sindikata grafičara otvorenom dijalogu i konstruktivnom radu u rješavanju svih drugih aktualnih pitanja, kao što je prevelik broj ugovora o radu na određeno vrijeme, radno vrijeme i evidencije, uvjeti rada i dr.