Tisak – Kolektivni pregovori

Tisak – Kolektivni pregovori
Poslodavac ne pristaje Dodatkom Kolektivnom ugovoru povećati plaće radnicima!
Nakon posljednjeg zajedničkog sastanka pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata, održanog 15. studenoga 2018. godine, poslodavac je dostavio Pregovaračkom odboru sindikata konačni prijedlog poslodavca za Dodatak Kolektivnom ugovoru te prijedlog izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora, zajedno s prijedlogom Sporazuma o prigodnoj nagradi za Božić 2018. godine, i dar djeci radnika za 2018. godinu. 
Poslodavac je, pozivajući se na ranije rezultate poslovanja, predložio zadržavanje razine materijalnih prava radnika u Tisku d.d. koja su uređena Dodatkom, što se odnosi i na plaću radnika, iako je ključni zahtjev pregovaračkog odbora sindikata bio da se plaća radnicima poveća. 
Ove godine veća božićnica!
Kao doprinos unapređenju postojeće razine materijalnih prava radnika, poslodavac je predložio da se radnicima ove godine isplati božićnica u visini 1.500, kn do 9. prosinca, na Gift card Konzuma d.d., te da se izmjenama Kolektivnog ugovora poveća postotak uvećanja plaće za rad na blagdan sa sadašnjih 50%, na 100%. O povećanju ostalih materijalnih prava radnika poslodavac nije bio spreman razgovarati, niti u tome dijelu mijenjati odredbe ranijeg Dodatka Kolektivnom ugovoru. Poslodavac smatra da je, imajući u vidu skorašnji prijenos ugovora o radu radnika na “zrcalne” kompanije, iznimno važno prije početka toga procesa sklopiti novi Dodatak Kolektivnom ugovoru kako bi se radnicima zajamčila odgovarajuća razina prava, te to da je otvoren za nastavak dijaloga o povećanju plaće radnika u 2019. godini. 
O ponudi poslodavca odlučit će radnici Tiska
S obzirom na to da poslodavac nije prihvatio ključan zahtjev Pregovaračkog odbora sindikata za povećanjem plaće radnika, iako se poslodavcu kroz nedavne izmjene Pravilnika o porezu na dohodak povećanjem neoporezivog iznosa, otvorila mogućnost da to učini na jeftiniji način, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske pokrenuo je referendum o zaključenju Dodatka Kolektivnom ugovoru, kako bi radnici imali mogućnost jasno iskazati svoje mišljenje o (ne)prihvatljivosti ponude poslodavca. Daljnje aktivnosti i postupanje Sindikata grafičara u vezi Dodatka Kolektivnom ugovoru ovisit će o rezultatima provedbe referenduma.