Tisak – Nezadovoljstvo malim plaćama

Tisak – Nezadovoljstvo malim plaćama
U organizaciji Radničkog vijeća TISKA nakon dužeg razdoblja održani su skupovi radnika, što je zakonska obveza. 
Skupovi Radničkog vijeća, osim što imaju za cilj poboljšati komunikaciju na relaciji poslodavac – radnik, dobar su način da se zajedničkim razgovorom pokušaju riješiti svi problemi s kojima se radnici suočavaju. Ove godine održana su 4 skupa i to po regijama; za regiju Sjever u Zagrebu (24. svibnja), za regiju Jug u Splitu (28. svibnja), za regiju Zapad u Rijeci (11. lipnja) i za regiju Istok u Osijeku (12. lipnja).
Na održanim skupovima uvodnu je riječ održala predsjednica Radničkog vijeća Nada Poldrugač, koja je podnijela izvještaj o radu Vijeća, a predsjednik Uprave društva, gosp. Danko Duhović govorio je o poslovanju TISKA i planovima za 2018. godinu. Skupovima su ispred Uprave, osim predsjednika Uprave Društva, prisustvovali: Ivo Lovrić, direktor operativnog poslovanja; Gordana Odrljin, direktorica Sektora ljudskih potencijala; Iva Kočiš, direktorica Sektora pravnih i općih poslova; Dragan Vidačak, direktor Sektora maloprodaje; Renato Radačić, direktor Sektora logistike; Damir Radmilović, direktor Sektora financija; Vedran Dujmović, direktor Sektora nabave.
Nakon izlaganja predsjednika Uprave o poslovanju Društva, predstavnici poslodavca odgovarali su na upite radnika okupljenih u velikom broju. Prodavači su iskazali nezadovoljstvo malim plaćama, nedostatkom radne snage, uvjetima rada i nedovoljnoj poslovnoj suradnji i međusobnoj komunikaciji zbog čega nastaju problemi u samom poslovanju. Gosp. Duhović je u neposrednoj komunikaciji s radnicima, raspravljao o njihovim problemima, posebice ističući činjenicu da se svi navedeni problemi mogu riješiti, da se manjkavosti mogu ispraviti, ali da je za to potrebna otvorena dvosmjerna komunikacija te aktivno sudjelovanje svih strana.