Tisak – Održana Skupština i Nadzorni odbor

Tisak – Održana Skupština i Nadzorni odbor
U ponedjeljak 15. 5. 2017. u prostorijama Tiska održana je Glavna skupština i sjednica Nadzornog odbora društva Tisak. Na dnevnom redu Glavne skupštine bilo je donošenje odluke o opozivu revizora poslovanja Tisak za 2016. Baker Tilly Hrvatske revizorske tvrtke d.o.o. te se za revizora poslovanja Tiska za 2016. bira PricewaterhouseCoopers d.o.o. (PwC). Osim toga na Skupštini je donesena i odluka o opozivu tri člana Nadzornog odbora te imenovanje nova tri člana. 
Imenovana nova Uprava na čelu s Dankom Duhovićem
Na sjednici Nadzornog odbora donesena je odluka o opozivu gosp. Hrvoja Kraljevića s mjesta direktora te je imenovana nova Uprava, koju čine dva člana i to gosp. Danko Duhović, na mjestu predsjednika Uprave, te na mjesto člana Uprave gosp. Fabris Peruško, zaduženog za financije.
Predstavnici sindikata te predsjednica Radničkog vijeća pozvani su na upoznavanje s novom upravom. U predstavljanju, novi predsjednik Uprave gosp. Danko Duhović je rekao da je cilj nove Uprave poboljšanje poslovanja tvrtke, te vraćanje povjerenja poslovnih partnera i kupaca. U ostvarivanju navedenog cilja želi imati i našu podršku jer je uloga svih radnika važna za ostvarivanje zadataka. U poslovanju će poštivati Zakon o radu i Kolektivni ugovor Tiska, te će se voditi računa o očuvanju radnih mjesta i poštivanju prava i interesa svih radnika Tiska. Želi da uprava i sindikati imaju pozitivnu komunikaciju. Svim predstavnicima radnika u više navrata je naglašeno da ćemo imati otvorenu komunikaciju te da ćemo probleme rješavati zajedno, te da ćemo biti pravovremeno obaviješteni o svim promjenama važnih za poslovanje Tiska.
Sindikat traži pravodobne i točne informacije
Svi predstavnici radnika su dobili priliku predstaviti se. Sindikat grafičara predstavili smo kao jedan od najstarijih sindikata na ovim prostorima, kao sindikat koji u podružnici Tisak ima više od 1000 članova, kao reprezentativan sindikat i sindikat koji je potpisnik kolektivnog ugovora. Bitno nam je bilo naglasiti da se s našim radnicima postupa kao sa subjektom i da su naši radnici bitni za uspjeh u postupku oporavka naše kompanije. Vrlo nam je bitno da dobivamo ispravne i pravovremene informacije o događanjima u Tisku, koje ćemo plasirati prema našim članovima, jer samo tako možemo zadržati povjerenje radnika. Od Uprave smo dobili obećanje da ćemo dobivati točne i pravodobne informacije o daljnjem tijeku događanja u našoj tvrtki, jer bez radnika cijeli proces oporavka ne može uspjeti.