Tisak plus – Inicijativa Sindikata za početak pregovora

Tisak plus – Inicijativa Sindikata za početak pregovora
Krajem 2018. godine, poslodavac u sindikalnoj podružnici Tisak plus je, pod prijetnjom štrajkom u postupku mirenja, sukladno postignutom Sporazumu sa Sindikatom grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, sklopio Dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Tiska, kojim se poslodavac obvezao zadržati razinu i sadržaj prava radnika najmanje kao u važećem Kolektivnom ugovoru Tisak d.d. od 16. srpnja 2015. godine, i njegovom posljednjem Dodatku od 30. lipnja 2017. godine, te povećati plaću radnicima tako da se u 2019. godini svim radnicima čiji je koeficijent radnog mjesta manji, odnosno uključivo 2,20, isplatiti nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika – dodatak na mjesečnu plaću – u ukupnom godišnjem iznosu od 5.000,00 kn, a radnicima čiji je koeficijent radnog mjesta od 2,30 do uključivo 2,60, pola od toga iznosa, tj. 2.500,00 kn, pri čemu maksimalni iznos takve naknade, zajedno s redovitom plaćom, neće prijeći iznos osnovne plaće za koeficijent radnog mjesta 2,70. Navedene iznose poslodavac se obvezao isplaćivati radnicima u 12 mjesečnih obroka (i to u iznosu od 416,66 kn, odnosno 208,33 kn mjesečno), počevši sa siječnjem 2019. godine, što bi podrazumijevalo isplatu jednog obroka neoporezivog iznosa s plaćom za prosinac 2018. godine. Međutim, s obzirom na to da su isplate plaće vezane i za poreznu politiku, poslodavac je prvi obrok radnicima isplatio u veljači, s plaćom za siječanj. 
Dodatak do kraja ove godine
S obzirom na to da je Dodatak Kolektivnom ugovoru sklopljen na rok od jedne godine, odnosno do 31. prosinca 2019. godine, Sindikat grafičara početkom ovog mjeseca poslao je poslodavcu inicijativu za početak kolektivnih pregovora kako bi se za razdoblje siječanj – svibanj 2020. godine, kada počinju pregovori za novi Kolektivni ugovor za radnike Tisak plus, uredilo pitanje plaće radnika, odnosno neoporezivog dodatka na plaću. 
Još dva obroka neoporezivog iznosa
Treba ujedno naglasiti kako je – zbog činjenice da je isplata obroka neoporezivog iznosa radnicama započela tek u veljači, a ne u siječnju kako je bilo dogovoreno, zbog poreznih olakšica koje su vezane za kalendarsku godinu – poslodavac u obvezi radnicima isplatiti još dva obroka neoporezivog iznosa, kako bi se ispunile odredbe Dodatka Kolektivnom ugovoru, kojim je predviđena isplata neoporezivog iznosa u 12 jednakih obroka.