Tisak Plus – Novim Dodatkom Kolektivnom ugovoru povećavaju se materijalna prava radnika

Tisak Plus – Novim Dodatkom Kolektivnom ugovoru  povećavaju se materijalna prava radnika

Sindikat grafičara i medija i Sindikat novine su s poslodavcem u sindikalnoj podružnici Tisak plus dogovorili povećanje određenih materijalnih prava radnika propisanih Dodatkom Kolektivnom ugovoru o kojem se pregovara svake godine.

Dodatkom Kolektivnom ugovoru je povećan iznos jednokratne pomoći za podmirenje troškova godišnjeg odmora (regres) s 199,08 eura (1500,00 kn) na 230,00 eura.  Ujedno je povećan iznos prigodne nagrade povodom božićnih blagdana s 80,00 eura (600,00 kn) na 130,00 eura, te je povećan iznos uskrsnice s 53,10 eura na 90,00 eura. Ostala materijalna prava propisana Dodatkom Kolektivnom ugovoru ostala su nepromijenjena.

Dodatak Kolektivnom ugovoru ujedno donosi promjenu u odnosu na iznos naknade plaće u slučaju bolovanja. U slučaju izostanka radnika s posla zbog bolovanja na teret poslodavca do 42 dana, radniku pripada naknada plaće u visini 70% od njegove plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije početka bolovanja, a prema ranije važećoj odredbi naknada je iznosila 75%.

U slučaju neprekidnog izostanka zbog bolovanja u trajanju dužem od 90 dana, radniku ne može biti isplaćena jednokratna potpora u iznosu od 331,81 eura u jednoj kalendarskoj godini. Odluku o isplati potpore donosi Komisija za odobravanje pomoći radnicima, na temelju pisanog zahtjeva radnika kojem prileži valjana medicinska dokumentacija.

Naime, podsjetimo da je 1. veljače 2023. godine Sindikat grafičara i medija uputio poslodavcu inicijativu za nastavkom pregovora o otvorenim pitanjima, sukladno zaključcima sa sastanka održanog 20. prosinca 2022. godine. Postupajući po navedenoj inicijativi Sindikata grafičara i medija, pregovori su nastavljeni u ožujku ove godine, te su se dogovorila određena povećanja materijalnih prava radnika.

Dodatak Kolektivnom ugovoru sklopljen je u trajanju od jedne godine od dana potpisivanja.