TISAK plus – Optimističan nastavak poslovanja

TISAK plus – Optimističan nastavak poslovanja
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikalna podružnica Tisak, održala je od 22. do 24. studenog 2019. g. seminar za sindikalne povjerenike, članove radničkog vijeća, povjerenike radnika za zaštitu na radu i ostale aktiviste podružnice Tisak. 
Poslovna pozicija i perspektiva Tiska plus
Seminaru su prvi dan nazočili i predstavnici poslodavca, uprave i vodećih odjela, Ivo Lovrić – član Uprave Tiska plus d.o.o., Vanja Spajić – direktor Transporta, Dragan Vidačak – direktor Maloprodaje i Marko Abraham – Rukovoditelj regije. Istaknuli su nastavak stabilizacije poslovanja i prilagodbe cjelovite organizacije. Naglasili su da ne očekuju daljnje znatno smanjenje broja radnika, a reorganizaciju poslovanja namjeravaju provesti u vlastitim okvirima uz ponudu izmijenjenih ugovora o radu. Istaknuli su optimizam u nastavku poslovanja Tiska plus, što bi se u budućnosti trebalo odraziti i na bolja prava radnika. Najavili su i širenje poslovanja Tiska, odnosno otvaranje novih prodajnih mjesta pod nazivom Tisak plus čiji bi prodajni asortiman i način rada trebala biti kombinacija kioska Tisak i Tisak media. Prva takva poslovnica se otvara krajem studenog u Rijeci. 
Predstavnicima poslodavca su preneseni problemi koje radnici imaju u svakodnevnom radu, te su dogovorene mjere za rješavanje nekih od njih. Istaknuta je problematika preuzimanja robe Velpro-a na prodajnim mjestima. U raspravi s poslodavcem jasno je zaključeno da prodavači nisu dužni potpisati otpremnicu odmah, prije nego što prebroje robu, bez obzira na pritisak vozača koji su dužni sačekati. Također, u ovom postupku prodavači imaju pravo poslužiti kupca, te potom nastaviti brojati robu. 
Broj ugovora o radu na određeno vrijeme se znatno smanjio, na čemu predstavnici sindikata uvijek aktivno rade. Predstavnici poslodavca su istaknuli kako će se i dalje raditi na tome da se broj takvih ugovora svede na najmanju moguću mjeru, te rekli da im se skrene pozornost na radnike koji svakako trebaju dobiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Početkom studenog 2019. uputili smo zahtjev za isplatu razlike dodatka na plaću (416,66 kn) koji nije bio pravodobno isplaćen za siječanj 2019. g. Poslodavac je odgovorio da će ta razlika biti dodatno isplaćena u prosincu 2019., a s njom i razlike za korištenje godišnjeg odmora nastale isplatom u veljači 2019. g.
Kolektivni ugovor – analiza postojećeg stanja uz naznake budućeg
Na prvom dijelu drugog dana seminara su sudjelovale predstavnice poslodavca, Sanda Vuković – rukovoditeljica Službe ljudskih potencijala i Dubravka Erdelić – Specijalistica radnog prava. Istaknule su dobru suradnju s našim Sindikatom, te pohvalile nastojanja da se problemi uvijek rješavaju mirnim putem. Dan je nadalje pregled Kolektivnog ugovora Tisak, te imajući u vidu da on istječe sredinom 2020. g., polaznici seminara su iskoristili priliku da predstavnicama poslodavca iznesu svoja očekivanja za nadolazeće kolektivne pregovore. 
Potom je seminar nastavljen samo s polaznicima, te su oni podijeljeni u grupe u kojima su raspravljali o zahtjevu u pregovorima za nadolazeći dodatak, ali i novi Kolektivni ugovor. Svi su se složili da Sindikat uputi poslodavcu poziv za pregovore za Dodatak Kolektivnom ugovoru u kojem će tražiti zadržavanje sadašnje razine svih materijalnih prava, te predložiti njihov dodatni razvoj. Istaknuti su i prijedlozi za povećanje koeficijenta prodavača i skladišnih radnika, povećanje naknade za prijevoz i slično. Prijedlozi će biti sistematizirani te poslužiti kao podloga za pregovore za novi Kolektivni ugovor. 
Uvjeti rada i njihovo poboljšanje
Raspravljalo se nadalje o aktualnim pitanjima vezano uz svakodnevne uvjete rada, poštivanje radnih prava, poslovne procese, te organiziranje članova, što će poslužiti za izradu Plana aktivnosti podružnice Tisak za 2020. godinu. Istaknuti su sljedeći prioriteti u daljnjem radu: češći obilazak članstva te kontinuirana telefonska i pisana komunikacija s njima; kontinuirano izvještavanje o radu sindikata preko biltena barem jednom mjesečno; redovno upoznavanje članova o njihovim pravima koja proizlaze iz članstva u sindikatu. Prepoznati su i problemi koji proizlaze iz zaštite na radu kao što je neadekvatno grijanje zimi, nedovoljna kvaliteta radne odjeće te će se o navedenim problemima komunicirati s poslodavcem i raditi na njihovu rješavanju. 
Sjednica Povjereništva
U nedjelju, 24. studenog održana je 3. sjednica Povjereništva podružnice Tisak. Sjednici su uz povjerenike prisustvovali i predstavnici Sindikata, predsjednik Darije Hanzalek, voditeljica plaća i kolektivnog ugovaranja Marina Kasunić Peris i voditeljica radno-pravne zaštite Matea Mikić.
Prezentiran je izvještaj o dosadašnjem radu i aktivnosti podružnice Tisak u 2019. g. Zahvaljujući Projektu „Dijalog i znanje napredak grade“, članovi podružnice Tisak su u ovoj godini imali priliku sudjelovati na dva seminara, te će se nastaviti raditi na daljnjem obrazovanju i osposobljavanju. 
Dogovoren je plan održavanja skupova po regijama. Tako će se članovi družiti u Karlovcu, Splitu, Šibeniku, Kninu, Zaboku, Zagrebu te sukladno organizacijskim mogućnostima, i u drugim gradovima. Na skupovima će nastojati prisustvovati glavna sindikalna povjerenica Tanja Čuček i najmanje jedan predstavnik Stručne službe Sindikata. Tako organizirana okupljanja se planiraju nastaviti i sljedeće godine.