Tisak plus – Prijevoz će se isplaćivati temeljem cijene javnog prijevoza

Tisak plus – Prijevoz će se isplaćivati temeljem cijene javnog prijevoza

Povodom upita radnika Tiska plus oko primjene pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora u toj sindikalnoj podružnici, dana 29. rujna 2021. godine održan je sastanak zajedničkog Tijela za tumačenje Kolektivnog ugovora sklopljenog sa poslodavcem Tisak plus 1. srpnja 2021. godine koje je sastavljeno od predstavnika poslodavca i predstavnika dvaju reprezentativnih sindikata (Sindikata grafičara i medija te Sindikata Novine).

Na navedenom sastanku predstavnici sindikata nisu uspjeli postići dogovor sa poslodavcem oko tumačenja i primjene članka 63. stavka 3. Kolektivnog ugovora u odnosu na tumačenje „ostvarenog staža radnika“ temeljem kojeg radnici stječu pravo na uvećanje osnovne plaće za 0,5% (minuli rad), a vezano uz pitanje radnika koji je određeni mirovniski staž stekao izvan radnog odnosa. Naime, člankom 63. stavak 3. Kolektivnog ugovora je propisano da radnici, koji su prije datuma sklapanja ovog Kolektivnog ugovora zatečeni u radnom odnosu kod Poslodavca zadržavaju uvećanje osnovne plaće za 0,50% za ostvareni staž iz prethodnih godina koji su stekli po bilo kojoj osnovi. S obzirom da se otvorilo pitanje treba li pravo na uvećanje plaće po osnovi tzv. minulog rada priznati i radniku za razdoblje koje je radnik proveo u mirovinskom osiguranju radeći kao obrtnik, ili samo vrijeme staža koje je radnik ostvario prema ugovoru radu radeći za nekog drugog poslodavca (što je stav poslodavca), Sindikat grafičara i medija smatra da navedena odredba Kolektivnog ugovora pod pojam minulog rada podvodi sva razdoblja provedena u osiguranju prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, a koja se smatraju mirovinskim stažem, pa i navedeni slučaj onoga tko je taj staž stekao kao obrtnik. U raspravi su otvorene i druge slične situacije, ali i (ne)mogućnost njihovog utvrđivanja od strane poslodavca, kao i primjena vezano uz neka druga prava. Ovo pitanje ostalo je otvoreno odnosno nije postignuto suglasje tijela za tumačenje Kolektivnog ugovora, a poslodavac do danjeg ostaje pri dosadašnjoj praksi.

S obzirom na mnogobrojne upite radnika oko nejasnoća u obračunu plaće koja se odnose na isplatu dodatka na plaću od 416,00 kn, Sindikat grafičara i medija je zatražio pojašnjenja od poslodavca te je temeljem iznijetog obrazloženja zaključeno da poslodavac primjenjuje odredbe Kolektivnog ugovora te da radnici ostvaruju pravo na navedeni dodatak na plaću, samo što se navedeni dodatak, ovisno o tome jeli radnik već kod ranijeg poslodavca dijelom iskoristio pravo na navedeni neoporezivi iznos, mora različito iskazivati (dijelom u bruto, a dijelom u neto iznosu).

Kada je riječ o upitima radnika oko iznosa prijevoza na koji radnici imaju pravo, zaključeno je da će poslodavac radnicima isplaćivati prijevoz sukladno potvrdi od autoprijevoznika o visini prijevoza od mjesta prebivališta radnika do radnog mjesta. Pri tome je poslodavc naglasio da ako više radnika putuje iz istog mjesta, neće biti potrebe da svi radnici dostavljaju potvrde o visini iznosa prijevoza za navedenu relaciju, već će biti dovoljna jedna potvrda koja će poslodavcu potvrditi visinu prijevoza na navedenoj relaciji.