Tisak plus – Sporazum o načinu isplate nagrade za radne rezultate!

Tisak plus – Sporazum o načinu isplate nagrade za radne rezultate!
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske i Sindikat Novine su 29. travnja 2020. godine s poslodavcem u sindikalnoj podružnici Tisak plus sklopili Sporazum o načinu isplate nagrade za radne rezultate radnicima utvrđene Dodatkom Kolektivnom ugovoru TISKA plus d.o.o. sklopljenim 17. prosinca 2019. g. 
Naime, Člankom 5. Dodatka definirano je da se nagrada za radne rezultate isplaćuje kao dodatak uz mjesečnu plaću radnicima u iznosima: 416,66 kn za radnike s koeficijentom plaće 1,00-2,20 (ukupno 5.000 kn neoporezivo godišnje) te 208,33 kn za radnike s koeficijentom plaće 2,30-2,60 (ukupno 2.500 kn neoporezivo godišnje). Kako bi se osigurala isplata ugovorenog dodatka na plaću u obliku nagrade za rezultate rada Sporazumom se privremeno definira način isplate nagrade za radne rezultate utvrđenog Dodatkom Kolektivnom ugovoru i to isključivo za vrijeme korištenja potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta uslijed negativnih utjecaja na poslovanje Tiska plus zbog epidemije koronavirusa Covid-19. 
Za radnike kojima neto plaća za ostvareni rad u punom radnom vremenu iznosi manje od 4.000,00 kn, dodatak na plaću kao nagrada za radni rezultat isplaćivat će se na sljedeći način: dio nagrade bit će isplaćen kao oporezivi dio plaće, dok će dio mjesečne nagrade za radni rezultat biti isplaćen kao neoporezivi dodatak na plaću za radni rezultat, ali s ishodom da će radnik primiti isti iznos koji je do sada primao. 
Svim radnicima koji su u radnom odnosu cijeli mjesec i zaposleni su na puno radno vrijeme (nisu bili na bolovanju tijekom mjeseca), neto plaća bit će isplaćena u visini od 4.000 kn. Navedeni način isplate nagrade za radne rezultate povoljniji je za radnike jer nagrada za radni rezultat u visini 416,66 kn ili 208,33 kn neće biti isplaćena u cijelosti na blokirani račun radnika (ako je neoporeziva u cijelosti se isplaćuje na blokirani račun radnika), a utjecat će i na povećanu uplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje za I. i II. stup, što je od utjecaja na radnikovu osnovicu za mirovinu. 
Način isplate nagrade za rezultate rada na način kako je predviđeno Sporazumom provodit će se privremeno i to isključivo za vrijeme dok poslodavac koristi potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta uslijed negativnih utjecaja prouzročenih u poslovanju zbog epidemije koronavirusa Covid-19, počevši od plaće za travanj 2020. g. No, treba naglasiti da su oba reprezentativna sindikata poslodavcu uputila zahtjev za početkom kolektivnih pregovora za novi Kolektivni ugovor s obzirom na to da važeći Kolektivni ugovor za Tisak d.d. od 16. srpnja 2015. godine istječe 1. srpnja 2020. godine. Očekujemo da će pregovarački odbori sindikata i poslodavca prvi sastanak održati do kraja svibnja.