Tisak plus – Tražimo prebrojavanje članova sindikata

Tisak plus – Tražimo prebrojavanje članova sindikata
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je 3. veljače 2020. godine podnio zahtjev Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava za pokretanje postupka utvrđivanja reprezentativnosti sindikata u sindikalnoj podružnici Tisak plus d.o.o. Zagreb. Naime, važeći Kolektivni ugovor u Tisku d.d. Zagreb sklopljen je 16. srpnja 2015. godine i prestaje važiti 1. srpnja 2020. godine, slijedom čega je volja ugovornih strana započeti kolektivne pregovore o novom kolektivnom ugovoru za radnike u Tisku plus d.o.o.
Koji su reprezentativni sindikati?
Kako u postupku kolektivnog pregovaranja mogu sudjelovati samo reprezentativni sindikati, te imajući u vidu da se brojčana snaga reprezentativnih sindikata promijenila u posljednjih pet godina, kada je posljednji put utvrđivana reprezentativnost sindikata u toj sindikalnoj podružnici, nužno je utvrditi i novu reprezentativnost sindikata koji imaju članove u Tisku plus.
O reprezentativnosti sindikata u Tisku plus odlučit će Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti pri Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava uzimajući u obzir broj članova svakog sindikata koji želi da mu se utvrđuje reprezentativnost. O broju članova svakog sindikata, koji će odlukom Povjerenstva biti reprezentativni, ovisit će i broj i sastav budućeg Pregovaračkog odbora sindikata koji će s poslodavcem pregovarati novi kolektivni ugovor za radnike u Tisku plus.
Kao što je Sindikat grafičara već ranije obavijestio radnike na različitim druženjima koje je organizirala Sindikalna podružnica Tisak plus, očekuje se da će razgovori s poslodavcem o povećanju plaće početi već u proljeće, odnosno odmah nakon što Povjerenstvo donese odluku o reprezentativnim sindikatima u toj sindikalnoj podružnici kako bi se do isteka važenja važećeg Kolektivnog ugovora ispregovarao novi Kolektivni ugovor.