Tisak plus, Zagreb – Produžen Kolektivni ugovor s postojećom razinom prava

Tisak plus, Zagreb – Produžen Kolektivni ugovor s postojećom razinom prava
Pregovarački odbor Sindikata je s poslodavcem dogovorio da se dosadašnji Kolektivni ugovor Tisak plus zajedno s posljednjim važećim Dodatkom i postojećom razinom prava radnika produže na razdoblje od godinu dana, do 1. srpnja 2021. godine. Odgovarajući aneksi potpisani su 30. lipnja 2020. godine, a ovaj dogovor treba potvrditi Skupština društva odnosno predstavnici vlasnika, što se očekuje sredinom srpnja. 
Imajući u vidu sadašnju situaciju, negativne poslovne uvjete i rezultate izazvane koronakrizom koji trenutačno ne daju prostora produktivnom zaključenju sveukupnih kolektivnih pregovora, donesena je gornja odluka uz konzultaciju svih sindikalnih povjerenika. Naime, unatoč nastojanju da se pregovori za sveukupan novi Kolektivni ugovor zaključe u kratkom roku, uz negativne okolnosti koje se nastavljaju nije moguće ostvariti željeni rezultat, čak ni uz organizaciju industrijskih akcija koje je trenutačno i teško uspješno povesti. Stoga se jedino razumnim nameće u idućim neizvjesnim mjesecima zaštititi razinu prava radnika, te paralelno nastaviti pregovore, s ciljem da se novi Kolektivni ugovor potpiše čim se stvore preduvjeti. 
Nastavak pregovora
Upravo uz takav razvoj Sindikat će u svojim pregovaračkim zahtjevima postaviti sve primjedbe i prijedloge radnika iskazane za vrijeme važenja dosadašnjeg Kolektivnog ugovora. Uz zaštitu postojeće razine prava, kolektivni pregovori nastojat će se nastaviti kontinuiranim tempom kako bi novi Kolektivni ugovor bio potpisan najkasnije do sredine iduće godine, a stvore li se povoljniji uvjeti poslovanja uz uvažavanje zahtjeva i ranije. 
U protokolu o kolektivnom pregovaranju traži se jasno određivanje temeljnih elemenata i faza pregovora koje se mogu odvijati i paralelno, a o čijem tijeku će radnici biti izvještavani: 
1)
Hitna realizacija svih postojećih prava i u uvjetima koronakrize (stimulacija prodavača i radnika koji sada nose poslovanje, godišnji odmori i dr.) – Rješenja treba tražiti odmah. 
2)
Osnovni dio Kolektivnog ugovora (pripremne radnje, nošenje novca u trezore, troškovi prijevoza, terenski dodatak, dodaci u određenim situacijama i dr.).
3)
Tarifni dio Kolektivnog ugovora (korekcije koeficijenta iznad minimalne plaće, stimulacija, obračun plaće vezan u prosječnu godišnju satnicu). 
4)
Dodatak Kolektivnom ugovoru (osnovica, neoporezive isplate i druga materijalna prava).
5)
Rasprava o temeljnim pitanjima (re)organizacije.
S obzirom na izvanredne okolnosti, stav članova i radnika trenutačno nije bilo moguće utvrditi na dosadašnje uobičajene načine, no iz razgovora obavljenih u zadnje vrijeme zaključuje se da je većina članova i radnika, možda i nevoljko, ipak suglasna s ukupnim razvojem situacije. 
Prioritet – povrat sustava stimulacija
Na posljednjem sastanku održanom 6. srpnja potpisan je predmetni protokol te je odmah započet razgovor o prvoj točki. Pitanje dvostrukog bilježenja godišnjih odmora i rada od kuće načelno je razjašnjeno te će radnicima koji su ovime zakinuti biti vraćen pripadajući godišnji odmor, a pozivaju se radnici koji i dalje imaju problem o ovom pitanju da obavijeste poslodavca, Radničko vijeće ili Sindikat. 
Ključni dio rješavanja aktualnih pitanja uzela je rasprava o povratu stimulacija radnicima koji sada nose poslovanje. Poslodavac je iskazao negativne trendove, značajne padove prometa i vrlo teške uvjete poslovanja u kojima se bori da se radnicima uopće osiguraju temeljna prava. 
Uz uvažavanje da poslovna situacija i izazovi nisu laki, Sindikat inzistira na tome da se radnike koji u ovome trenutku nose poslovanje nagradi stimulacijom koja je dugi niz godina sastavni dio plaće radnika. S druge strane, računa se da će radnici koji su ranije imali veće promete, a trenutačno su u značajnom padu, iskazati razumijevanje za svoju aktualnu situaciju. Sustav stimulacije upravo sada treba pokazati svoju pravednost i priznati one radnike koji su dobili priliku iskazati svoje zalaganje u ovim teškim vremenima. Poslodavac ne negira ove argumente, no ukazuje kako jednostavno trenutačno nema sredstava niti je izgledno da će ih u narednim mjesecima moći osigurati. 
Ipak, dogovoreno je da će poslodavac vratiti stimulacije za one radnike koji sada u povećanom opsegu i pozitivnom rezultatu nose poslovanje. Odluke i kriteriji o stimulacijama donosili bi se unaprijed za određeni mjesec, s čime bi radnici bili pravodobno upoznati. S obzirom na nastojanje što uspješnije realizacije odnosno spašavanje sezone, stimulacije bi trebale biti odobrene za srpanj i kolovoz 2020.