Tisak – Sjednica Povjereništva

Tisak – Sjednica Povjereništva
U subotu 24. 3. 2018. u Zagrebu je održana 6. sjednica Povjereništva podružnice Tisak. Budući da je to bila prva sjednica u ovoj godini, napravljen je pregled događanja u podružnici za 2017. godinu te je podneseno financijsko izvješće Nadzornog odbora podružnice, koje je podnio predsjednik Nadzornog odbora podružnice Tisak, Srećko Radić i konstatirao da su sve financijske transakcije izvršene u skladu s Odlukama Povjereništva, stoga je financijsko izvješće za 2017. prihvaćeno. Raspravljalo se o novčanoj nagradi koju je poslodavac predvidio za zaposlenike Tiska, ako zaposlenik predloži radnika za sezonska prodajna mjesta. Svi povjerenici su se složili da ćemo prema poslodavcu uputiti dopis u kojem ćemo jasno iskazati svoje nezadovoljstvo zbog navedene nagrade te se poslodavcu stavlja na razmišljanje – što treba učiniti da bi Tisak ponovno postao poželjna kompanija za radnike te da, prema našem mišljenju, treba raditi na podizanju materijalnih prava radnika, kako bi se u budućnosti radnici radno zapošljavali u našoj tvrtki te se o ovakvoj vrsti nagrade ne bi niti trebalo razmišljati.
Jedna od točaka dnevnog reda bila je i dodatak Kolektivnom ugovoru. Dodatak Kolektivnom ugovoru potpisuju poslodavac i sindikati svake godine u lipnju, a najvećim dijelom odnosi se na materijalna prava radnika. U više navrata upozorili smo poslodavca da su materijalna prava naših radnika izuzetno niska, stoga je dogovor da ćemo ove godine od poslodavca tražiti da se razina prava regulirana dodatkom Kolektivnom ugovoru mora povećati.
Glavna točka dnevnog reda bili su izbori u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti. Dan prije sjednice Povjereništva podružnice Tisak donesena je Odluka Predsjedništva prema kojoj su Izbori u sindikatu raspisani. Dogovor Povjereništva je da se svim članovima sindikata pošalje obavijest o tome da su raspisani izbori, te da će podružnica Tisak u naredna tri mjeseca izbore i provesti. Na izborima se biraju povjerenici, glavni povjerenik te se predlažu delegati za skupštinu. Izbori će se u podružnici provesti prema delegatskom principu, kao skupovi na pojedinim područjima, podijeljeno prema geografskoj pripadnosti. Dogovoreno je da će se skupovi održati u Varaždinu, Rijeci, Istri, Vinkovcima, Zagrebu i Sisku, a na svim ostalim područjima će se izbori raditi pisanim putem. Prvu „fazu“ izbora smo prošli. Članovima je poslana obavijest o raspisanim izborima te im je dana mogućnost prijedloga kandidata za svog predstavnika u tijelima sindikata i mogućnost prijedloga glavnog povjerenika. Prema prijedlozima koje smo dobili s terena, provest ćemo glasanje te izabrati povjerenike i ostale predstavnike u tijelima sindikata (Radničko vijeće, Zaštita na radu). Predstavnike ćemo potvrditi na Skupštini, kojom će se 30. 6. 2018. Izbori za našu podružnicu i završiti.