Tisak, Zagreb – Izborna skupština najveće sindikalne podružnice

Tisak, Zagreb – Izborna skupština najveće sindikalne podružnice


Na temelju članka 42. Statuta Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske i Odluke povjereništva podružnice Tisak donesene tri tjedna ranije, izborna skupština naše najveće Sindikalne podružnice Tisak, koja broji više od 1000 članova, održana je na delegatskom principu 7. lipnja 2014. godine u prostorijama Doma Sindikata grafičara u Zagrebu, s početkom u 11 sati.

Prema principu 25 članova – 1 delegat, zastupljene su sve regije unutar Tiska, tako da je iz Zagrebačke regije izabrano 8 delegata, iz Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke regije 4 delegata, iz Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke regije 2 delegata, iz Karlovačke i Ličko-senjske regije 3 delegata, iz Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske regije 5 delegata, Primorsko-goranska i Istarska regija imale su 5 delegata, dok je najbrojniju, Dalmatinsku regiju predstavljalo 15 delegata. U radu skupštine na kojoj su po odluci prisustvovali članovi povjereništva i nadzornog odbora podružnice od ukupno 59 delegata sudjelovalo je 56 delegata.

Nakon usvajanja dnevnog reda izabrano je Radno predsjedništvo, potom je usvojen Poslovnik skupštine sindikalne podružnice i ostala radna tijela skupštine: Verifikacijska komisija, Kandidacijska komisija, Izborna komisija i zapisničar.

Kontinuitet u turbulentnim vremenima

Dubravka Prpić
, dosadašnja glavna povjerenica, podnijela je izvještaj o radu podružnice za proteklo razdoblje. Od rečenog na skupštini izdvojili bismo sljedeće:

Proteklo razdoblje je definitivno najteži radni period do sada i to u prvom redu radi stanja u državi koja je već 6 godina u recesiji, što se, nažalost, reflektiralo i na stanje u Tisku. U ovim teškim, gotovo predatorskim vremenima ulaže se izuzetno mnogo truda kako bi se zaštitilo ljudsko dostojanstvo, postojeća razina prava i ono najvažnije, radna mjesta.

U proteklom razdoblju održali smo 9 sjednica povjereništva, tri radna seminara, svake godine aktivno sudjelovali u pregovorima o Dodatku kolektivnom ugovoru, prisustvovali na 45 redovitih mjesečnih sastanaka s predstavnicima Uprave društva, te na isto toliko sjednica tijela za dodjelu solidarne pomoći našim radnicima. Odrađeno je mnogo individualnih sastanaka, telefonskih razgovora, upućivani su dopisi meritornima u čijim je sektorima, poslovnicama ili odjelima bilo problema. Ponekad se rješenje problema trebalo potražiti na najvišoj razini u Tisku.

Do siječnja 2014. godine imali smo 22 promjene sistematizacije i organizacije, četiri programa zbrinjavanja viška radnika i jednu nadopunu programa zbrinjavanja. U svim promjenama aktivno smo sudjelovali pazeći pritom da se viškovi radnika, koji su sami po sebi bolni i neugodni, odrade pošteno i u skladu sa zakonom. Uspjeli smo dogovoriti s poslodavcem da se, koliko je to najviše moguće, radnici s liste viškova radnika zamijene sa starijim radnicima, koji su pred mirovinom ili radnicima koji žele otići.

U proteklom razdoblju, točnije 1. lipnja 2011. godine, Tisak je preuzeo poslove i radnike Slobodne Dalmacije Trgovine. Stručne službe sindikata i podružnica uložile su veliki trud i uspjele dogovoriti da višak ljudi koji se isprofilirao preuzimanjem, u pravilu administracija, dobije otpremninu prema Kolektivnom ugovoru Tiska koji je bio osjetno povoljniji od Kolektivnog ugovora Slobodne Dalmacije Trgovine.

Početkom 2012. godine osnovana je u A1 Direktu, tvrtki kćeri Tiska, podružnica sindikata u Rijeci, a 1. srpnja 2013. A1 Direkt postaje dio Tiska, točnije Sektor za kurirske usluge. Nakon mnogo uloženog truda vide se neki pomaci, obnovljen je vozni park, naručena nova motoristička oprema, odijela, kacige, rukavice, kišne jakne i hlače, čizme, bubrežnjaci, dakle sve što je potrebno za rad na motoru. Poseban problem bio je vođenje točne evidencije radnih sati dostavljača. Pomaka ima, ali još uvijek ima članova koji ukazuju na probleme.

U mandatnom razdoblju riješen je veliki broj pojedinačnih problema naših članova, plaćanje prekovremenih sati vozača i skladišnih radnika, urgirali smo za nabavku radne obuće i odjeće vozača Istre i Kvarnera. Sve probleme koji se pojavljuju pokušavamo riješiti razgovorom i dogovorom s poslodavcem. Tamo gdje je nemoguće mirnim putem ostvariti i zaštititi pravo radnika, u dogovoru s članom, prisiljeni smo pokrenuti sudski spor.

Zalaganje za radnike, solidarnost i istina

Mnogo naših članova obratilo nam se za financijsku pomoć zbog teških bolesti njih samih ili članova njihove uže obitelji, što smo i realizirali vlastitim novčanim sredstvima ili sredstvima Fonda solidarnosti sindikata. Uz to, realizirana su i 884 zahtjeva za sindikalnu pozajmicu i preko 300 kupnji robe u Planet obući.

Sve poduzete akcije su rezultat odluka povjereništva koje uvijek nastoji postupati u skladu s promišljanjem većine naših članova. Nepotrebno je naglašavati da smo uvijek na dispoziciji svakom našem članu i da dajemo sve od sebe u pokušajima rješavanja svakog problema za koji nam se naš član obrati.

Tri puta obiđen je cijeli teren, na poziv kada i gdje je to bilo potrebno. Bez obzira na odljev naših članova radi odlaska u mirovinu, tehnološkog viška ili odlaska u druge tvrtke, uspjeli smo sačuvati članstvo. Naš način rada, koji se zasniva na direktnom kontaktu s članovima, prezentaciji istine i dosljednosti čini nas prepoznatljivima pa nam ljudi svojim upisom ukazuju povjerenje. Posebno je ohrabrujući porast upisa mladih ljudi.

Radilo se mnogo, uloženo je mnogo vremena i truda kako bismo u ovim bremenitim vremenima sačuvali postojeće. Kolegica Prpić zahvalila je povjereništvu, stručnim službama i predsjedniku Sindikata Stjepanu Kolariću na suradnji, jer bez njihovog učešća ne bi bilo ni rezultata. Zahvalila je svim prisutnima, ali i svim članovima Sindikata grafičara u Tisku na suradnji i dosadašnjem povjerenju. Članstvo je izvor naše snage i što nas je više, to smo mi, koji sve predstavljamo jači – istaknula je kolegica Prpić.

Josip Imprić
, član Nadzornog odbora podružnice podnio je izvješće o financijsko-materijalnom poslovanju za protekli mandat, a koje poslovanje je bilo uredno i transparentno.

Nakon podnesenih izvješća dosadašnji povjerenici i glavni povjerenik razriješeni su dužnosti.

Za vrijeme prebrojavanja listića skupštini su se obratili predsjednik Sindikata Stjepan Kolarić i voditelj plaća i kolektivnog pregovaranja Boris Šifter.

Stjepan Kolarić
, predsjednik Sindikata, pozdravio je prisutne i iskazao zadovoljstvo radi odluke povjereništva da se skupština održava u našem Domu Sindikata grafičara. Podružnica Tisak, osim što je najveća podružnica Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, svojim radom i provođenjem zacrtane politike učinila je da je Sindikat grafičara, unatoč činjenici da u Tisku djeluju četiri sindikata, prepoznat kao ozbiljan sindikat. Vremena su teška, novinsko izdavačka i prerađivačka industrija su u problemima, ljudi ostaju bez posla, kriza uzima svoj danak, ali veliki broj prisutnih mladih delegata ulijeva nadu za budućnost sindikata i bolje sutra svih nas. Osnovna zadaća sindikata u krizi je očuvanje radnih mjesta i dosadašnjih prava, a izlaskom iz krize treba učiniti sve kako bi se povećao socijalni i materijalni status naših članova.

Boris Šifter
je dao kratki pregled stanja kolektivnih ugovora u sindikatu te istaknuo kako su posljednjih godina pregovori teški te koliko se truda ulaže da bi dogovorena prava ostala na postojećoj razini.

Izbor nositelja dužnosti u idućem mandatu

Nakon provedenog glasanja izborna komisija podnijela je izvješće.
Za glavnog sindikalnog povjerenika ponovno je izabrana Dubravka Prpić,
a ovisno o regionalnoj poziciji potvrđeni su izabrani sljedeći
sindikalni povjerenici: Nada Poldrugač
(ujedno izabrana i za zamjenika glavnog povjerenika),

Jolanda  Vainkov Štimac, Davor Dvekar, Božana Perak, Nevenka Bistrović, Anica Kraljević, Margita Arar, Zvonko Majić, Lukrecija Grizelj i Sofija Mikjel.


U
Nadzorni odbor podružnice
izabrani su:

Tatjana Dretar, Jelena Krajačić i Gala Petanović.


Za
zastupnike na VI. kongresu
Sindikata
grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, koji će se održati 2015. godine izabrani su:
Margita Arar, Marija Biočić, Nevenka Bistrović, Davor Dvekar, Lukrecija Grizelj, Anica Kraljević, Sofija Mikjel, Stipe Penić, Božana Perak i Srećko Radić. 
Jednoglasno je istaknut
Darije Hanzalek
kao
kandidat za predsjednika sindikata
u idućem mandatnom razdoblju.

Osiguranje radnih prava i direktan rad sa članovima

Dubravka Prpić
, ponovno izabrana glavna povjerenica, zahvalila je na povjerenju i iznijela plan aktivnosti za sljedeće razdoblje. Imperativ je sačuvati postojeća radna mjesta i dosadašnju razinu socijalnih i materijalnih prava radnika. Moramo kontinuirano upućivati članove u njihova prava, nadzirati primjenu kolektivnog ugovora i upozoravati Upravu na njegovo kršenje, nadzirati broj ugovora na određeno vrijeme da budu iznimka, a ne praksa. Jako je važno nastaviti s educiranjem članstva, pokušati zainteresirati još veći broj mladih ljudi da nam se pridruže i svojim aktiviranjem i idejama pomognu u radu. Neposredan kontakt sa članstvom, stvaranje pripadnosti kroz neformalna druženja pokazao se kao vrlo bitan u radu sindikata. Na taj način dolazimo do važnih informacija, saznajemo za probleme koji radi disperziranosti Tiska nisu svuda isti. I dalje, kao i do sada, moramo aktivno sudjelovati u svim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora u Tisku, te pokušati osigurati sredstva za dodatne pomoći i pogodnosti naših članova. S obzirom na činjenicu da se materijalna i socijalna prava radnika u Tisku nisu bitno mijenjala od 2006. godine, izlaskom iz krize valja uložiti maksimalni trud i pokušati povećati razinu prava radnika Tiska.

Kao što aktivno sudjelujemo u Tisku, kao najveća podružnica aktivno trebamo zastupljenošću naših predstavnika sudjelovati u radu i kreiranju politike Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti u cjelini.