TISAK, Zagreb – Produženje Dodatka na Kolektivni ugovor

TISAK, Zagreb – Produženje Dodatka na Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor u Tisku sastoji se iz dva djela, financijska strana odredbe sa visinom pojedinog prava sadržana je u dodatku kolektivnom ugovoru dok su opće odredbe, sklapanje i prestanak ugovora o radu, radno vrijeme, odmori i dopusti i ostala prava koja proizlaze iz radnog odnosa regulirana u osnovnom kolektivnom ugovoru. Kolektivni ugovor je potpisan na pet godina dok se njegov dodatak produžuje svake godine. Inicijativu za promjene dodatka je pokrenuta imenovani su pregovarački odbori i održano je nekoliko sastanaka.

Sindikati su smatrali da se nakon svih poslovnih promjena, organizacijskih promjena, te s obzirom na povećani opseg poslova pogotovo prodavača, te velikog porasta troškova života trebala povećati najniža osnovna plaća. Međutim poslodavac se pravda krizom i teškoćama u poslovanju kao nemogućnošću povećanja plaće, iako je ostvario dobit.

Kako bi se ipak našao način za povećanje plaće, sindikati su predložili korekcije dosadašnjih kriterija stimulacije te uvođenje novih koji bi pratili  uvođenje novih poslova (naplata računa, paketi itd.). Dogovoreno je da se to završi u što kraćem roku i što prije počne primjenjivati.

Osim toga dogovorena je izmjena članka Dodatka kolektivnom ugovoru, koji govori o isplati godišnje nagrade, za uspješno poslovanje društva, uz određene uvjete koji moraju biti ispunjeni.

Potpisivanje Dodatka kolektivnom ugovoru za novo jednogodišnje razdoblje očekuje se ovih dana.