Tisak, Zagreb – Produženje važenja Dodatka kolektivnom ugovoru

Tisak, Zagreb – Produženje važenja Dodatka kolektivnom ugovoru

Koncept Kolektivnog ugovora u Tisku je takav da su opće odredbe, sklapanje i prestanak ugovora o radu, radno vrijeme, odmori i dopusti te ostala prava koja proizlaze iz radnog odnosa dugoročno regulirana u kolektivnom ugovoru, osim dijela financijskih prava i njihovog nivoa. Visina najznačajnijih  prava koja sadrže neku novčanu vrijednost sadržana je u Dodatku kolektivnom ugovoru. Kolektivni ugovor je potpisan na pet godina i vrijedi do 2015. godine, dok se njegov Dodatak produžuje svake godine. Inicijativu za promjene i produžetak važenja dodatka pokrenuli su sindikati koji djeluju u Tisku, a očekuje se ponovni sastanak pregovaračkih odbora s obzirom na to da je prvi sastanak otkazan zbog izostanka predstavnika Sindikata Novine te Sindikata prometa i veza Hrvatske.