Tisak, Zagreb – Reprezentativnost za kolektivno pregovaranje

Tisak, Zagreb – Reprezentativnost za kolektivno pregovaranje

Kolektivni ugovor u Tisku vrijedi do kraja ožujka ove godine. Kako u Tisku djeluje više sindikata, za pregovore s poslodavcem prema Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, potrebno je potpisati sporazum kojim se rješavaju odnosi između sindikata (broj članova pregovaračkog odbora iz pojedinog sindikata itd.). Budući da sporazum nije postignut i potpisan, Sindikat grafičara podnio je zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata prema odredbama spomenutog zakona. Zahtjev je predan u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i čekamo odluku nadležnog povjerenstva.