Tjedni odmor

Tjedni odmor

Tjedni odmor je odmor na koji radnik ima pravo u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor u trajanju od najmanje dvanaest sati. Dakle, svaki tjedan radnik ima pravo na odmor u trajanju od najmanje trideset šest sati.

Premda je ZOR-om propisano da tjedni odmor radnik koristi nedjeljom, odnosno u dan koji nedjelji prethodi ili za nje slijedi, uzimajući u obzir potrebe različite organizacije posla, može se odrediti i drugačije korištenje tjednog odmora. No, ako radnik ne može koristiti odmor u propisanom trajanju, mora mu se za svaki radni tjedan omogućiti korištenje zamjenskog tjednog odmora odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu, zbog kojeg tjedni odmor nije koristio ili ga je koristio u kraćem trajanju.

Iznimno, radnicima koji zbog obavljanja posla u različitim smjenama ili objektivno nužnih tehničkih razloga ili zbog organizacije rada ne mogu iskoristiti odmor u gore propisanom trajanju, pravo na tjedni odmor može biti određeno u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se tada ne pribraja dnevni odmor.

Ako poslodavac radniku ne omogući korištenje tjednog odmora na opisani način, može biti kažnjen novčanom kaznom od 31.000,00 do 60.000,00 kn.