Treba pitati radnike da budu članovi sindikata

Treba pitati radnike da budu članovi sindikata

Sindikat grafičara i medija, u suradnji s Centrom za organiziranje za srednju i istočnu Europu pri UNI Global Unionu započeo je s višetjednom edukacijom o Organiziranju, na kojoj sudionici imaju priliku proći temeljne principe i tehnike organiziranja članova. Ciklus od osam radionica koje se održavaju putem platforme ZOOM  započeo je u četvrtak, 22. travnja 2021. godine te su do pisanja ovog testa održane četiri radionice. Na svakoj radionici sudjeluje barem dvadesetak sudionika, od kojih je veliki broj sudjelovao u svim dosadašnjim radionicama.

Različiti su razlozi članstva

Na uvodnoj radionici sudionici seminara su se kratko predstavili i odgovorili na pitanje zašto su se učlanili u sindikat. Odgovori su bili različiti i vrlo zanimljivi, od onih koji su članovi sindikata od dana kad su se zaposlili jer se tada podrazumijevalo biti članom sindikata, neki su rekli da su postali članom sindikata kada je sindikat riješio neki njihov problem, za druge je članstvo u sindikatu bio način za postizanje boljih radnih uvjeta za sve radnike, dok su  neki rekli da su postali članom sindikata zato što su bili upitani za članstvo.

Prema mnogi anketama o članstvu u sindikatu proizlazi da glavni razlog zašto radnici nisu članovi sindikata je zato što ih nitko nije kada ni pitao da se učlane u sindikat. Kada novi radnik dolazi u firmu, treba mu prići, upoznati ga s radom i postignućima sindikata i pitati ga da se učlani. Iz odgovora naših sudionika razvidno je da je to moćan alat za učlanjivanje radnika u sindikat.

Svi trebaju raditi na organiziranju

U svakoj firmi imamo sljedeće grupe radnika/članova sindikata: od vođa, aktivni član, pasivni član, ne-član, do onih koji imaju stavove nenaklonjene sindikatu.

Kako učlaniti radimo? U većini sindikata se nažalost ustalilo razmišljanje da je sindikalni povjerenik onaj koji sve mora raditi. Na njegovim leđima je sve. On treba učlanjivati, rješavati probleme radnika, razgovarati s poslodavcem i u svemu tome treba biti uspješan. Tek tada će ispuniti očekivanja članova. Ali u stvarnosti je nemoguće da je sav teret prebačen na jednu osobu.

Stoga se mora uspostaviti mreža svih članova. Svi trebaju raditi na organiziranju. Npr. ako sindikalni povjerenik radi na jednom stroju, on nema puno kontakta s radnicima koji rade u uredu ili na nekom drugom stroju u drugoj smjeni. Stoga bi na tim radnim mjestima trebalo identificirati vođu ili aktivnog člana koji će raditi na organiziranju, odnosno upoznati nove radnike sa sindikatom i poslušati probleme ostalih članova. Ovo se može primijeniti i na sve ostale sindikalne aktivnosti. Ako je npr. potrebno podijeliti neki promotivni materijal ili letak svim članovima sindikata, nije za očekivati da će to učiniti samo jedna osoba. U svakom odjelu odnosno na svakom stroju ili radnom mjestu nužno je da postoji bar jedan aktivni član koji će ostalim članovim podijeliti pripremljeni materijal i pri tome kratko razgovarati sa svim članovima kojima uruči navedeni materijal.

Mapiranje radnih mjesta

Da bi mogli identificirate vođe, aktivne članove, pasivne članove, ne-članove i pa one nenaklonjene sindikatu, nužno je izraditi popis svih radnika na njihovim radnim mjestima, odnosno izvršiti mapiranje radnih mjesta. Tako ćemo znati gdje radi koji radnik, na kojem stroju, kiosku ili uredu i na taj način neće biti moguće da do nekih radnika ili članova određena informacija ne dođe.

Rješavanje problema

Naš zadatak je graditi većinski, demokratski, reprezentativni – sve u svemu snažan sindikat. Metoda za to je organiziranje. Cilj organiziranja je identificiranje vođe. S aktivnom uključenošću vođa, lakše je organizirati kampanju kojom sindikat gradi moć i pobjedu. Ta kampanja ne mora i ne smije nužno biti usmjerena samo i isključivo na povećanje plaća. Da bi sindikat jačao, potrebno je prvo ostvarivati male pobjede i rješavati probleme koji tište najveći broj radnika, duboko ih pogađaju i koje je moguće riješiti s obzirom na sadašnju razinu organiziranosti. Možda je to npr. neuredna kantina, nabava zaštitne opreme, neadekvatni sanitarni čvor i slično. To su problemi koje je lakše riješiti sa poslodavcem, uz potporu ostalih članova. Ta potpora može biti iskazana potpisivanjem peticije, ispunjavanjem ankete itd. Na taj način gradimo jači sindikat koji stvara temelje za puno veće uspjehe, kao što ću povećanje plaća, potpisivanje kolektivnog ugovora ili bolja organizacija rada.