U 2019. godini nastavljamo s aktivnostima u Projektu!

U 2019. godini nastavljamo s aktivnostima u Projektu!
Krajem ožujka 2018. godine Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske potpisao je Ugovor o provedbi i financiranju projekta „Dijalog i znanje napredak grade“ sa svrhom poboljšanja socijalnog dijaloga kod poslodavaca kroz unapređivanje znanja i vještina naših sindikalnih povjerenika, članova radničkih vijeća i povjerenika za zaštitu na radu. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. 
U sklopu projekta organizirali smo i održali jedan seminar na kojem su sudionici mogli steći znanja u području radnog zakonodavstva te smo održali tri radionice o temi komunikacijskih vještina, na kojima smo stjecali vještine dobrog i uspješnog komuniciranja s poslodavcem, članovima sindikata i svim radnicima. 
Osvješćujemo radnike o pravilnim načinima rada s teretima
U međuvremenu smo, u suradnji s doc. dr. sc. Josipom Nakić s Kineziološkog fakulteta, pripremili i tiskali priručnik „Osnove pravilnih načina rada i rukovanja teretima u grafičkoj industriji“, čija je svrha upoznati radnike s opasnostima pri rukovanju teretom te tako osvijestiti radnike o mogućim ozljedama na radnom mjestu pri rukovanju teretima, odnosno osvijestiti radnike o pravilnim načinima rukovanja teretima. 
I ove godine nastavljamo s edukacijom!
Sve što smo do sada proveli u projektu, tek je pola od planiranih aktivnosti predviđenih projektom. Tako će se krajem veljače 2019. godine održati seminar na kojem će se sudionici educirati o temama iz područja zaštite na radu, dok će se tijekom ožujka, travnja i svibnja održavati radionice o drugoj tematskoj cjelini u području komunikacija, na kojima će steći praktična znanja o alatima za uspješno komuniciranje. U području komunikacija izradit će se priručnik koji će pomoći našim povjerenicima i članovima radničkih vijeća u njihovom svakodnevnom radu.
U međuvremenu radimo na izradi priručnika u području zaštite na radu, te priručnika u području radnih odnosa u kojima će naši povjerenici i svi radnici moći dobiti odgovore na sva pitanja s kojima se svakodnevno susreću u praksi u svom radnom odnosu. 
Naše aktivnosti u Projektu završit ćemo s Međunarodnom konferencijom koja će se baviti o promjenama koje se događaju ili će se dogoditi u našem sektoru zbog ubrzanog tehnološkog napretka i posljedica IV. industrijske revolucije. Navedena konferencija, koja će okupiti sve zainteresirane dionike u našem sektoru (poslodavce i njihove predstavnike, predstavnike resornih ministarstava, obrazovnih institucija – Grafičke škole i Grafičkog fakulteta, predstavnike ostalih sindikata i sindikalnih središnjica, predstavnike sindikata na europskoj razini i brojne druge), bit će uvod u predstojeći Kongres Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. 
S projektnim aktivnostima završavamo u rujnu 2019. godine.