U lipnju počinju redovni izbori u sindikalnim podružnicama

U lipnju počinju redovni izbori u sindikalnim podružnicama

Jedanaesta sjednica predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je 5. ožujka 2014. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu, a uz članove predsjedništva prisustvovali su joj pripadnici stručnih službi, nadzornog odbora i regionalni povjerenici. Predsjedništvo je donijelo Odluku o raspisivanju redovitih izbora u Sindikatu, što označava početak izbornog ciklusa za novi četverogodišnji mandat svih funkcija i dužnosti u Sindikatu. Usvojen je i Završni račun i sva ostala izviješća za 2013. godinu, te donesen Proračun prihoda i rashoda za 2014. godinu.

Rezultati referenduma o generalnom štrajku

Boris Šifter, voditelj plaća i kolektivnog ugovaranja, je izvijestio kako je na temelju odluke Predsjedništva s prošle sjednice, od 13. do 24. siječnja 2014. godine provedeno izjašnjavanje članova Sindikata grafičara o spremnosti za generalni štrajk. Materijali za izjašnjavanje pripremljeni su u stručnoj službi te distribuirani po podružnicama našeg sindikata. Izjašnjavanje je organizirala većina sindikalnih podružnica.

Od ukupnog broja članstva izašlo ih je 51,0%, a od toga ZA je glasalo 95,5%, a 4,5% PROTIV. Od ostalih radnika ne-članova sindikata 93,7% ih je bilo ZA, a 6,3% PROTIV. Organizacija provođenja u podružnicama je protekla uglavnom bez problema uz maksimalno angažiranje većine sindikalnih povjerenika. Izlaskom na referendum iskazano je još jednom zajedništvo te dokazano jedinstvo stavova i mišljenja u ovako važnim stvarima vezanim za rad i prava iz rada. Valja ponoviti kako se ovom aktivnošću Sindikat grafičara pridružio aktivnostima četiri sindikalne središnjice te daljnje aktivnosti u tom pogledu ovise i o njihovim daljnjim odlukama. 

Odluka o raspisivanju izbora u Sindikatu

Stjepan Kolarić je podsjetio kako izborno razdoblje za sve funkcije u Sindikatu grafičara traje četiri godine, te se polako približava vrijeme za nove izbore u Sindikatu, koji započinju redovitim izvještajno-izbornim skupštinama. Stoga je Predsjedništvo donijelo Odluku o raspisivanju redovitih izbora u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske.

Prema ovoj odluci izvještajno – izborne skupštine u sindikalnim podružnicama održati će se od 1. lipnja do 31. prosinca 2014. godine, a sazivaju ih sindikalna povjereništva. Izvještajno – izborne skupštine u sindikalnim podružnicama održat će se prvenstveno kao skupštine na kojima mogu prisustvovati svi članovi sindikalne podružnice. Iznimno, uz objektivne razloge i prethodnu suglasnost predsjedništva ili predsjednika Sindikata, skupština može biti organizirana na delegatskom principu, ali joj prethode izborni sastanci sindikalnih grupa koje će biti predstavljane na delegatskom principu.

Na izbornim skupštinama članstvo sindikalne podružnice birati će  povjerenika(e) / glavnog povjerenika, koji čine povjereništvo podružnice, nadzorni odbor, zastupnike za kongres Sindikata, a mogu isticati i potencijalne kandidate za organe i funkcije u Sindikatu te imenovati blagajnika podružnice.

Nakon ovih izbora održati će se konstituirajuće sjednice regionalnih povjereništava u vremenu 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine, a novo regionalno povjereništvo sačinjavaju sindikalni povjerenici svih podružnica područja utvrđene sindikalne regije.

Na kraju novog izbornog ciklusa održati će se VI. Kongres Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, kojeg će Predsjedništvo zakazati najkasnije za kraj lipnja 2015. godine. Prema sadašnjem stanju i kriterijima da svaka podružnica ima pravo na jednog zastupnika te dodatnog na svakih 100 članova, VI. Kongres bi brojio 82 zastupnika, od kojih 49 izabranih iz podružnica, te 33 zastupnika po kao nositelja funkcija u Sindikatu.

Za pomoć u uspješnoj provedbi izvještajno-izbornih skupština i ovaj puta sačinjeni su formulari u izbornim materijalima, te će isti materijali biti pravodobno dostavljeni u podružnice.

Uredno materijalno-financijsko poslovanje

Boris Horvat je u ime Nadzornog odbora Sindikata izvijestio kako je isti imao svoju sjednicu neposredno prije ove sjednice Predsjedništva. Nadzorni odbor je razmotrio sva financijska izviješća i poslovne knjige, te nisu uočene nepravilnosti u financijsko-materijalnom poslovanju. Savjet je nadzornog odbora da se nastavi s politikama štednje, posebice u sindikalnim podružnicama uz usmjeravanje trošenja sredstava na funkcionalne rashode u svrhu sindikalnih aktivnosti, prvenstveno za obrazovanje.

Dubravka Prpić je ispred Upravnog odbora sredstava solidarnosti izvijestila kako su se svi fondovi sindikata u 2013. godini punili sukladno prethodnim odlukama. Napomenula je kako nakon odlaska Centar Banke u stečaj, niti jedna druga banka nije prihvatila vršiti uslugu individualnog kreditiranja članova, pa se ova aktivnost nastavlja obavljati u okviru samih stručnih službi sindikata, pod istim uvjetima.

Agneza Novački Somek, voditeljica materijalno-financijskog poslovanja, je dala detaljan pregled materijalno-financijskog poslovanja u 2013. godini po svim stavkama. Nakon rasprave o prihodima i rashodima u 2014. godini, ona je i detaljno prezentirala proračun Sindikata za 2014. godinu, a koji se ne razlikuje u mnogome od ovogodišnjeg s malo manjim financijskim opsegom. Nažalost gašenje radnih mjesta u našoj djelatnosti se nastavlja, pa se predviđa blagi pad prihoda članarine. 

Stjepan Kolarić je podsjetio kako je dio sredstava sindikata blokiran u stečaju Centar banke. Naime, u stečajnom postupku sindikatu su priznata sva prijavljena potraživanja, no pitanje je kada će ista doći na naplatu s obzirom da se prema sadašnjem stanju prije njih trebaju namiriti sredstva koja je Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB). Stoga se organizira Pool vjerovnika a njegov osnovni cilj je ishoditi redefiniranje tijeka naplate preostalih vjerovnika, tako da se napravi stečajni plan prema kojem bi se vjerovnici četvrtog višeg isplatnog reda namirivali istovremeno i zajedno s vjerovnicima trećeg višeg isplatnog reda odnosno DAB-om.

Nakon rasprave Predsjedništvo je usvojilo Završni račun, usvojilo je Izvješće Nadzornog odbora o pregledu financijsko-materijalnog poslovanja, te Izvješće Upravnog odbora sredstava solidarnosti, sve za 2013. godinu.

U nastavku je usvojen i Proračun prihoda i rashoda za 2014. godinu, koji se puno ne razlikuje od dosadašnjih, podržavajući politiku dugoročnog stabilnog poslovanja.

Konferencija o kolektivnom pregovaranju

Boris Šifter je izvijestio kako je zbog loših vremenskih uvjeta (ledene kiše) i nešto slabijeg odaziva, Konferencija o kolektivnom pregovaranju s početka veljače pomaknuta za novi termin od 21. do 23. ožujka ove godine u Daruvarskim toplicama. Pozivi i programi su poslani u sindikalne podružnice. Predviđen je slijedeći program: Socijalni dijalog i kolektivni pregovori u Hrvatskoj; Kolektivno pregovaranje u grafičkom sektoru Hrvatske; Kolektivno pregovaranje u Europi; Stanje i utjecaj krize u grafičkom sektoru Hrvatske; Stanje kolektivnih ugovora u trgovačkim društvima – 2008.g. i 2013.g.; Pregled važećih kolektivnih ugovora po institutima – 2008.g. i 2013.g.; Ratifikacija kolektivnog ugovora; te Zaključci konferencije. 

Euro demonstracije u Briselu

Stjepan Kolarić je izvijestio kako za nekoliko mjeseci slijede izbori za Europski parlament. S obzirom na sve manji utjecaj tog parlamenta i politike štednje nametnute od Europske komisije koja ima sve veći utjecaj, Europska konfederacija sindikata – ETUC provodi od 4. travnja ove godine u Briselu Euro-demonstracije.

Nakon kraće rasprave i kratkog izlaganja mogućeg puta i sudjelovanja, predsjedništvo je odlučilo da će Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske sudjelovati će na Euro-demonstracijama 4. travnja 2014.g. u Briselu, s otprilike 50 sudionika.

37. Susreti

S obzirom da je već donesena odluka o održavanju idućih 37. Susreta SGI  u Malom Lošinju od 5. do 8. lipnja 2014. godine, Predsjedništvo je imenovalo Organizacijski odbor u sastavu: Stjepan Kolarić, Suzana Žaja, Nada Poldrugač, Ana-Marija Presečan, Martin Matov, Dragutin Črljenec i Goga Ivković. Izabran je i koncept plakata za 37. Susrete SGI, između više prijedloga koje je izradila Ana-Marija Presečan.