U prvoj fazi radnicima URIHO-a povećanje kroz naknadu za topli obrok

U prvoj fazi radnicima URIHO-a povećanje kroz naknadu za topli obrok

Pregovarački odbori za Kolektivni ugovor URIHO postigli su 18. srpnja 2023. dogovor da se od ovog srpnja svim radnicima isplaćuje naknada za topli obrok u iznosu  66,37 eura, a pregovori se nastavljaju s dogovorom da se dovrše do 30. rujna 2023. u pogledu dodatnih povećanja materijalnih prava.

Podsjetimo, slijedom inicijative Sindikata za početkom kolektivnih pregovora za izmjene i dopune važećeg Kolektivnog ugovora za radnike Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem – URIHO iz siječnja ove godine, sindikati potpisnici važećeg Kolektivnog ugovora u toj sindikalnoj podružnici (Sindikat zdravstva socijalne zaštite i mirovinskog-invalidskog osiguranja Hrvatske, Sindikat invalida Hrvatske i Sindikat grafičara i medija) i predstavnici poslodavca održali su dana 13. lipnja 2023. godine prvi sastanak pregovaračkih odbora za izmjene i dopune kolektivnog ugovora Ustanove URIHO Zagreb. Na tom sastanku je već došlo do razilaženja u stavu sindikata i poslodavca oko tijeka kolektivnih pregovora. Dok su sindikati zahtijevali povećanje osnovice za izračun plaće koja bi se počela odmah primjenjivati, predstavnici poslodavca su predložili dugoročne višemjesečne pregovora oko sklapanja novog kolektivnog ugovora i izrade nove sistematizacije, a koji bi stupili na snagu početkom sljedeće godine te samim time bi se povećanje plaće odgodilo za još nekoliko mjeseci.

Drugi sastanak je održan 6. srpnja 2023. godine na kojem su i sindikati i predstavnici poslodavca ostali pri svom stavu vezano za tijek kolektivnih pregovora.

Imajući u vidu da sindikati potpisnici kolektivnog ugovora i poslodavac nisu postigli dogovor, odnosno da poslodavac nije pristao na prijedloge sindikata, sindikati potpisnici su prekinuli pregovore te pokrenuli postupak mirenja pri Gospodarsko-socijalnom vijeću.

Održana su dva sastanka mirenja. Na drugom sastanku koji je održan 18. srpnja 2023. godine, mirenje je uspješno završeno. Zaključci su sljedeći:

  1. Prava radnika se neće smanjivati u odnosu na postojeću razinu.
  2. Počevši sa srpnjem 2023. godine te nadalje, poslodavac će isplaćivati svim radnicima mjesečnu naknadu za topli obrok u iznosu od 66,37 eura neto.
  3. Kolektivni pregovori o povećanju razine materijalnih prava dovršit će se do 30. rujna 2023. godine pri čemu se poslodavac obvezuje da će predmetno povećanje biti sukladno razini materijalnih prava u ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb (vrtići, Zagrebački holding i sl.)