U stečaju radnicima isplaćeno preko 22 milijuna kuna

U stečaju radnicima isplaćeno preko 22 milijuna kuna

Prema izvještaju Agencije za radnička potraživanja za 2020. godinu, Agencija je u 2020. godini u slučaju stečaja poslodavca isplatila tražbine za 1.359 radnika u ukupnom iznosu od 22,455.032 kuna te ostvarila povrat sredstava iz stečajne mase u državni proračun u ukupnom iznosu od 12,418.166 kuna.

U slučaju blokade računa poslodavca, Agencija je isplatila plaće/naknade plaće u visini minimalne plaće za 455 radnika u ukupnom iznosu od 4,094.656 kuna te ostvarila povrat sredstava u državni proračun preuzimanjem procesnih prava u ovršnom postupku u iznosu od 1,612.414 kuna.

Agencija za osiguranje radničkih tražbina osnovana je Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. Djelatnost Agencije očituje se u posebnoj zaštiti prava radnika u slučaju stečaja poslodavca i slučaju blokade računa poslodavca, a provodi se osiguranjem i isplatom zaštićenih prava iz radnog odnosa na teret državnog proračuna, te preuzimanjem procesnih prava u stečajnom postupku i prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku u visini isplaćenih tražbina, radi povrata sredstava u državni proračun.

U smislu Zakona, zaštićena su prava na isplatu:

  1. a) u slučaju stečaja poslodavca:

– do tri neisplaćene plaće, naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca i naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor, za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja ili prestanka radnog odnosa ako je on prestao unutar šest mjeseci prije otvaranja stečaja, najviše do visine zakonom utvrđene minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaki mjesec;

– otpremnine utvrđene Zakonom o radu, u visini polovice otpremnine utvrđene u  stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine;

– pravomoćno dosuđene naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, najviše do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

  1. u slučaju blokade računa poslodavca:

– do tri neisplaćene plaće i naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca, najviše do visine zakonom utvrđene minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.