U većini država članica EU povećana minimalna plaća za 2021. godinu

U većini država članica EU povećana minimalna plaća za 2021. godinu

Početkom ožujka ove godine Europska komisija je predstavila prijedlog Direktive o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada kako bi se osiguralo da žene i muškarci u EU budu jednako plaćeni za jednaki rad. U prijedlogu se utvrđuju mjere za transparentnost plaća, kao što su informacije o plaćama za tražitelje zaposlenja i pravo na informaciju o plaćama radnika koji obavljaju isti posao, te se za velika poduzeća uvode obveze izvješćivanja o rodnim razlikama u plaćama. Osim toga, prijedlogom se radnicima olakšavaju ostvarivanje prava i pristup pravosuđu. Poslodavci neće smjeti od tražitelja zaposlenja zahtijevati informacije o prethodnim plaćama i morat će im na zahtjev dati anonimizirane podatke o plaći. Zaposlenici će imati pravo i na naknadu zbog diskriminacije u plaćama.

Transparentnost plaća i bolja provedba načela jednake plaće

Zakonodavni prijedlog usmjeren je na dva ključna elementa jednake plaće: mjere kojima se osigurava transparentnost plaća za radnike i poslodavce te bolji pristup pravosuđu za žrtve diskriminacije u plaćama.

Mjere za transparentnost plaća

  • transparentnost plaća za tražitelje zaposlenja – poslodavci će kandidatima morati dati informacije o početnoj plaći ili mogućem rasponu početne plaće u obavijesti o slobodnom radnom mjestu ili prije razgovora za posao. Poslodavci neće smjeti kandidate pitati o njihovim prošlim plaćama.
  • pravo zaposlenika na informacije – zaposlenici će imati pravo od poslodavca zatražiti informacije o svojem individualnom platnom razredu i prosječnim platnim razredima, raščlanjene po spolu, za kategorije radnika koji obavljaju jednaki rad ili rad jednake vrijednosti.
  • izvješćivanje o rodnim razlikama u plaćama – poslodavci s najmanje 250 zaposlenika morat će objaviti informacije o razlici u plaćama između njihovih radnica i radnika. Za interne potrebe trebali bi objaviti i informacije o razlici u plaćama između radnica i radnika raščlanjene po kategorijama radnika koji obavljaju jednak rad ili rad jednake vrijednosti.
  • zajednička procjena plaća – ako se u izvješćima o plaćama otkrije rodna razlika u plaćama od najmanje 5%, poslodavci koji takvu razliku ne mogu opravdati objektivnim razlozima neovisnima o rodu morat će provesti procjenu plaća u suradnji s predstavnicima radnika.

Bolji pristup pravosuđu za žrtve diskriminacije u plaćama

Naknade za radnike – radnici koji su pretrpjeli diskriminaciju u plaćama mogu dobiti naknadu, uključujući retroaktivnu nadoknadu plaće i povezanih bonusa ili plaćanja u naravi.

  • Teret dokaza na poslodavcu – bit će zadano da poslodavac, a ne radnik, mora dokazati da nije bilo diskriminacije u plaći.
  • Sankcije, uključujući novčane kazne – države članice trebale bi utvrditi posebne sankcije za kršenje pravila o jednakoj plaći, uključujući minimalne razine novčanih kazni.
  • Tijela za jednakost i predstavnici radnika mogu u upravnim postupcima zastupati radnike i podizati kolektivne tužbe zbog nejednakosti plaća.

Prijedlog Direktive sada se upućuje Europskom parlamentu i Vijeću na odobrenje. Nakon donošenja direktive, države članice imat će dvije godine da je prenesu u nacionalno zakonodavstvo i Komisiji dostave relevantne tekstove o prenošenju. Komisija će provesti evaluaciju predložene direktive nakon osam godina.