Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF)
Nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, koji je u ime Korisnika potpisao Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, u ime Upravljačkog tijela mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, te u ime Posredničkog tijela razine 2 Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Zavod počinje provedbu projekta „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“, vrijednog 5,046.422,40 kuna. Ovaj zahtjevni projekt se u 85-postotnom iznosu financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF), a trajat će dvije godine.
U sklopu projekta na čijoj je pripremi neposredno i samostalno radila Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, međunarodnu suradnju i informiranje u Zavodu, provest će se više aktivnosti, među ostalim, izradit će se dvije aplikacije; za informacijski sustav za upravljanje zaštitom na radu i informacijski sustav za praćenje zaštite na radu. Nadalje, izradit će se metodološka online aplikacija koju je pripremio Zavod za procjenu rizika Risko, deset novih interaktivnih OiRA alata za procjenu rizika za zanimanja iz više sektora, uspostavit će se sustav e-učenja u području zaštite na radu s e-materijalima i on-line tečajevima za provjeru znanja. Pripremit će se i edukacijsko-preventivni sadržaji i aktivnosti s ciljem sprječavanja mišićno-koštanih bolesti kod administrativnih radnika, a u sklopu ove aktivnosti izradit će se priručnik s uputama o pravilnom i nepravilnom načinu rada, kao i video-clipovi, koji će kao edukativni materijali biti dostupni online svim ključnim dionicima u području zaštite na radu, kao i svim drugim zainteresiranim čimbenicima. 
Provedbom aktivnosti ESF projekta „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“ cilj je pridonijeti značajnom unapređivanju sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao ključni institucionalni dionik, ojačat će vlastite stručne kapacitete studijskim posjetima europskim institucijama, te će uz pomoć ovog ESF projekta stvoriti daljnje preduvjete za nastavak uspješnih aktivnosti i još učinkovitije pružanje usluga svojim korisnicima. 
Potvrđujući u svojem radu proaktivnost, poduzetnost, inovativnost i kreativnost, angažiranost Zavoda za unapređivanje zaštite na radu na europskim projektima u skladu je s dokumentom „Strateški okvir EU o zdravlju i sigurnosti na radu 2014.-2020.“ , kojim se države članice potiču na korištenje sredstava ESF za financiranje aktivnosti u svrhu poboljšanja svojih nacionalnih politika u ovom području. Ovim projektom Republika Hrvatska prvi put koristi sredstva ESF za financiranje i provedbu praktičnih aktivnosti povezanih s unapređivanjem zaštite na radu na nacionalnoj razini. 
Osim toga, Zavod za unapređivanje zaštite na radu partner je u provedbi projekata financiranih iz sredstava Europskog socijalnog fonda, Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Hrvatskom sindikatu male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti i stranih predstavništva i Matici Hrvatskih sindikata te Hrvatskom drvnom klasteru, a uključen je i u pripremu projekta Obzor 2020 koji se odnosi na istraživanje inovacije kroz interakciju čovjeka i robota i oblikovanje prikladnih radnih uvjeta.