Uloga kineziologije rada u prevenciji bolova u leđima

Uloga kineziologije rada u prevenciji bolova u leđima
Zamislimo da radimo u uredu ili pogonu, ili na otvorenome – potpuno svejedno – gdje su radni uvjeti na najvišoj razini, najvišeg mogućeg standarda. Gdje se poštuju sva pravila zaštite na radu, štoviše – zaštita na radu je tu daleko iznad standarda kakav nalažu hrvatski i europski propisi. Poslodavac se pobrinuo da rizici budu uklonjeni ili svedeni na najmanju moguću mjeru, mjesto rada je ergonomski uređeno, poslodavac se pobrinuo da suvremenom tehnologijom olakša sve radne procese… Uz to, izričito se poštuju sva prava iz radnog odnosa, radnicima se maksimalno ide na ruku – primjerice, poslodavac zažmiri ako se obvezna stanka od pet minuta za one koji rade za kompjutorom koji put udvostruči. Uz to, poslodavac radnicima omogućuje edukaciju, team building je obvezan, obiteljski dan poduzeća redovit… No unatoč svemu radnici se žale – jer trpe bolove u leđima. I iz radnih uvjeta u kojima je izvrsnost u zaštiti na radu postala standard bježe na bolovanje zbog nesnosnih bolova u kralježnici.
Bolovi u leđima
Naime, bolovi uzrokovani mišićno-koštanim poremećajima, s naglaskom na bolove u područjima kralježnice, postali su suvremeni problem radno aktivne populacije. Smanjena radna sposobnost, bolovanja, fluktuacija radnika itd. samo su neki od problema koje donose mišićno-koštani poremećaji, a od kojih prednjače problemi s kralježnicom i bolovi u leđima. Od bolova u leđima pate i fizički i uredski radnici, a jedan od tradicionalno najčešćih uzroka bolova u leđima je naš posao. Fizički radnici smatraju kako ih leđa bole zato što rade previše, a uredski jer rade premalo, a previše sjede. 
Međutim, leđa nas primarno ne bole niti zato što previše sjedimo, niti zato što previše radimo fizičke poslove na poslu. Primarni uzrok problema s kralježnicom su kontinuirani nepravilni položaji i pokreti tijela u svakodnevnom radu. Riječ je o nefiziološkim položajima i nefunkcionalnim pokretima uslijed čije kontinuirane višegodišnje primjene dolazi do degenerativnih promjena, tj. mehaničkih oštećenja kralježnice i drugih koštano-zglobnih i mišićno-tetivnih sustava.
Ispravljanje nepravilnih položaja i pokreta za vrijeme rada
To su promjene koje nastaju po principu „kap po kap“ i zato im ne pridajemo veću važnost sve dok ne počnemo osjećati bol. Bol se može javiti postupno ili naglo. Naime, samo jedan „bezazleni“ pokret dovoljan je da osjetimo oštru bol. Taj „bezazleni“ pokret je nepravilan pokret. Taj pokret je kap koja je prelila čašu. Isto tako, bol se može pojavljivati postupno pa radnik glavnog krivca za pojavljivanje svih svojih problema s leđima vidi u vrsti posla koju radi. Rješenje je otklanjanje primarnog uzroka problema, a to je ispravljanje nepravilnih položaja i pokreta za vrijeme rada. A tim područjem bavi se kineziologija rada.
Primarni cilj primjene kineziologije rada na radnome mjestu je primarna i sekundarna prevencija mišićno-koštanih poremećaja s naglaskom na prevenciju bolova u leđima. 
Zadaci kineziologije rada su: 

edukacija radnika o pravilnim položajima i pokretima tijela na njihovim specifičnim radnim mjestima, te podizanje razine svijesti o važnosti njihove primjene u svakodnevnom radu

upozoravanje radnika na najčešće nepravilne položaje i pokrete na njihovim specifičnim radnim mjestima, te naglašavanje važnosti njihova izbjegavanja.
Kroz realizaciju zadataka kineziologije rada učinkovito se djeluje na:

Primarnu prevenciju mišićno-koštanih poremećaja – sprečavanje nastanka mehaničkih oštećenja kralježnice i pojave bolova 

Sekundarnu prevenciju mišićno-koštanih poremećaja – zaustavljanje progresije postojećih mehaničkih oštećenja kralježnice i bolova u leđima.
Znanost produžuje aktivni radni vijek
Stoga bi kineziologija rada trebala postati sastavni dio zaštite zdravlja radnika. Na taj način, radeći pravilno – primjenom pravilnih položaja i pokreta tijekom rada – mladi radnici spriječit će nastanak mišićno-koštanih poremećaja i sve što oni sa sobom donose: teške bolove, moguće operativne zahvate, učestala i duga bolovanja, prijevremeni odlazak u mirovinu, nemogućnost aktivnog i zdravog življenja. Pravilnim položajima i pokretima pri radu stariji radnici, kod kojih je već nastalo oštećenje lokomotornog sustava, mogu zaustaviti daljnja mehanička oštećenja lokomotornog aparata, smanjiti osjet bolova i zaustaviti daljnju progresiju mišićno-koštanih bolesti, a ono što je najvažnije – uz pravilne pokrete i položaje omogućit će svom organizmu da se sam regenerira, te će tako produljiti svoj aktivni radni vijek, a isto tako ostvariti preduvjete da budu zdraviji i aktivni u zrelim godinama. 
Zbog navedenih razloga izuzetno je važno osvijestiti da nas kralježnica primarno ne boli zato što previše radimo, već zato što, sa stajališta položaja tijela, previše nepravilno radimo. Isto tako, kralježnica i leđa nas primarno ne bole zato što previše sjedimo, već zato što sa stajališta držanja tijela predugo nepravilno sjedimo. Ovaj problem svakim danom postaje sve veći. Naime, istraživanje Europske agencije za zaštitu na radu, provedeno još 2013. godine u zemljama EU, pokazalo je da mišićno-koštani poremećaji uzrokuju 60% zdravstvenih problema povezanih s radom i 60% bolovanja i slučajeva trajne nesposobnosti za rad. Osim zdravstvenih problema, mišićno-koštani poremećaji uzrokuju goleme troškove poduzećima, a time i cijelom društvu. 
Sve to nameće potrebu preveniranja mišićno-koštanih poremećaja od ulaska u svijet rada i tijekom cijelog radnog vijeka, a u tome važnu ulogu ima stručnjak kineziologije rada. Na taj način kineziologija rada „ulazi“ u područje zaštite na radu i postaje njezin neizostavni dio, direktno pridonoseći sigurnosti na radu i zaštiti zdravlja radnika. 
Da bi se to postiglo u pojedinim radnim sredinama potrebno je:

utvrditi u kojim dijelovima lokomotornog aparata radnici imaju najčešće i najveće probleme

analizirati mehaniku kretanja i rada radnika kako bi se utvrdili najčešći nepravilni položaji i pokreti na specifičnim radnim mjestima 

izraditi preporuke i smjernice za pravilne načine držanja tijela tijekom rada kako bi se izbjegla daljnja oštećenja bolnih dijelova tijela, te o tome educirati radnike

izraditi program vježbi specifičan za pojedina radna mjesta, a čija je osnovna funkcija olakšavanje postizanja pravilnih ili barem „pravilnijih“ načina držanja tijela za vrijeme rada, te educirati radnike.
Na taj način, uz radne uvjete navedene u uvodu ovog teksta, izvrsnost može doista postati standard u zaštiti na radu, a mi ćemo pravilnim pokretima i držanjem tijela učiniti korak više za naše aktivno i zdravo starenje. Ne zaboravimo, pravilno kretanje i pravilan rad su primarni oblici fitnesa i preduvjet zdrave kralježnice.