UNI Europa Grafički sektor, Izvršni odbor – Europa je istovremeno i jednaka i različita

UNI Europa Grafički sektor, Izvršni odbor – Europa je istovremeno i jednaka i različita

Izvršen je redovan pregled aktivnosti u multinacionalnim kompanijama iz grafičko-ambalažnog sektora, koje djeluju na području Europe, a gdje se radi na priznanju rada sklapanjem sporazuma o uvjetima rada sindikata, te na afirmaciji Europskih radničkih vijeća. Kompanije u prizmi aktivnosti na ovoj sjednici bile su MPS, Smurfit Kappa, Sofidel, Mecom/De Persgoep, DS Smith, Axel Springer, Amcor i Graphical Packaging International.

U već nekoliko primjera se može zamijetiti različitost pristupa Europskog radničkog vijeća i sindikata UNI u pojedinim kompanijama, a gdje su Europska radnička vijeća često blažeg stava prema poslodavcu. Nije isključiva iznimka ni situacija u kojoj sindikati u svojim nastojanjima za globalne sporazume imaju oštriji nastup prema poslodavcu te ne nalaze dovoljnu podršku već suzdržanost članova Europskih radničkih vijeća. Naravno, na suradnji se mora inzistirati, ali očito postoje mnogi izazovi u kojima je važan ljudski faktor i osobni kontakti.

Nastavak dijaloga s INTERGRAFOM

Kao što UNI Europa Grafički sektor predstavlja sindikate i radnike grafičke djelatnosti Europe, tako postoji INTERGRAF, udruženje poslodavaca grafičkog sektora Europe. Trebalo je gotovo 20 godina da se uspostavi socijalni dijalog s INTERGRAFOM, a koji je trajao svega nekoliko godina i bio na uzlaznoj putanji, da bi sada bio gotovo zaustavljen. Ipak, nakon inicijativa UNI-ja, dijalog će se nastaviti i zajedničkim sastankom koji se treba održati 23. rujna ove godine u Bruxellesu na teme: Vještina potrebnih u audiovizualnim djelatnostima i njihovom vezom s grafičkom djelatnošću odnosno ispreplitanju tih djelatnosti; Trendova i modela razvoja grafičke djelatnosti; Kadrovskih potreba; Digitalizacije i robotizacije.

Konferencija o kolektivnom pregovaranju

Konferencija o kolektivnom pregovaranju u grafičkom sektoru na razini Europe bit će održana 20. i 21. listopada u Berlinu. Uz pregled stanja na temelju podataka Europske sindikalne centrale – ETUC, te analize upitnika o kolektivnom pregovaranju koji ispunjavaju sindikati Grafičkog sektora Europe, prezentirat će se različiti sustavi kolektivnog pregovaranja, od onog na nacionalnoj razini, preko razine djelatnosti odnosno sektora, do onog na razini pojedinih poslodavaca. Ovaj posljednji oblik pregovaranja na razini poslodavaca trenutno je aktivan i kod nas pa će ga prezentirati upravo delegacija našeg sindikata.

Također, bit će riječi o načinu djelovanja grafičkih sindikata diljem Europe i o tome kako ti sindikati odgovaraju na nove izazove. Govorit će se i o tome kako grafički sindikati odgovaraju na izazove koje donosi tzv. novi svijet rada te koji bi trebali biti prioriteti u socijalnom dijalogu Europe.